Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

       

       

Tisk článku

Třiďte a ušetřete!

Věnujte několik minut tématu, které se týká každého z nás.

 

 

Česká republika patří v evropském srovnání mezi země, kde se stále skládkují obrovská množství odpadu, zatímco využití pokulhává. Stávající legislativa směřuje pro 21. století k recyklační společnosti, tedy takovému uspořádání, kdy nebudeme muset následujícím generacím nechávat hory jedovatého odpadu, ale budeme umět, své odpady využívat.

Nahrnout odpad do jámy a zasypat ho, není zrovna vhodným řešením, a že tím budoucím generacím zanecháváme zase o starost navíc. Jedním z omezení, o kterém již řada z Vás slyšela, a které je v tuto chvíli plánované na rok 2024, je zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Již před tímto termínem se ale čeští zákonodárci budou snažit omezit množství odpadů ukládaných na skládky. Nejsnadnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je zvýšit poplatek za jejich uložení. Tudíž v průběhu následujících let se budou zvyšovat náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu a ty pak bude muset obec promítnout i do výše místních poplatků za odpad, které každý rok hradíte na pokladně úřadu.

Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku, můžeme změnit náš systém nakládání s odpady. Cílem je co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, který nás bude v budoucnu stát nemalé náklady. Jak toho dosáhnout?

Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce třídit! Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých popelnicích, vytřídit, co nejvíce druhotných surovin za které město dostane zaplaceno. Nebude pak nutné zvyšovat místní poplatek a třeba se nám ho podaří i snížit. Papír a plast jsou surovinou, ze které lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země nebo spálit.

Ti lidé, kteří třídí hodně, budou mít možnost platit méně, než Ti, kteří netřídí vůbec.

Aby byl nový systém co nejvíce pohodlný, dostane každá domácnost, která projeví zájem, zdarma do zápůjčky popelnici na plast a papír. Všechny nádoby budou pravidelně sváženy přímo od domu stejně jako klasické popelnice na směsný komunální odpad. Nebude tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky metrů k nejbližšímu sběrnému hnízdu. Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup stovek popelnic?

Město může podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, a pokud se mu podaří dotaci získat, bude mít finanční prostředky na nákup popelnic pro každého, kdo si o ně požádá!

Proto zapojme se všichni do nového systému nejen proto, že takový systém svozu odpadů ušetří městu několik set tisíc korun ročně, které může investovat do dalšího rozvoje obce, ale hlavně sníží zátěž životního prostředí tak, aby skládky odpadů v naší blízkosti, nemusely růst tak rychle, a abychom se k Zemi nechovali jako ke zdroji, ale jako ke svému druhovi.

V případě, že máte zájem se do tohoto projektu zapojit, vyplňte prosím nezávazný poptávkový formulář, který si můžete vyzvednout na městském úřadě, stáhnout z webových stránek města nebo ho přímo na webových stránkách města vyplnit.

Poznámky k tématu za vedení města:

Předpokládané hlavní zásady při zavedení nového systému (v r. 2018):

1) platba za odpad – trvalý pobyt zůstává 500,-Kč

2) každá nemovitost dostane zdarma 2 popelnice (papír a plasty)

3) předpokládaná četnost vývozu 1xza 14 dnů (1x směsný odpad a 1x tříděný)

Termín odevzdání formuláře do urny na MěÚ nebo v IC FARA je do 7.11.2017. Z důvodu času potřebného na  zpracování dotace jej není možné prodloužit. Na webových stránkách města budete mít možnost i elektronického přihlášení k systému.

Děkujeme za rychlou reakci!                                                                                    

Stanislav Vyhnal

>> FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ <<

Tisk článku

Moravský večer

Moravský večer

Vánoční koncert v Sokolovně

Vánoční koncert v Sokolovně

Prodej kalendářů 2018

Kalendář Planá nad Lužnicí 2018 si můžete zakoupit za 60,- Kč v sekretariátu města nebo v infocentru.

 

Prodej kalendářů 2018


 

Planá nad Lužnicí - Kouzlo starých pohlednic

Publikaci tvoří dostupné pohlednice od nejstarších z roku 1898 až do roku cca 1960, což znamená více jak půlstoletí v životě a vývoji města. Kniha obsahuje 264 starých pohlednic, které představují nejrozsáhlejší obrazovou část díla. Na závěr jsou přidány Techniky tisku pohlednic, Stručná historie vzniku pohlednic, Seznam nakladatelů a fotografů plánských pohlednic a především pak, pro mladé čtenáře, Slovníček staročeských a cizích pojmů.
              

         Kalendář Planá nad Lužnicí 2016

 

Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_20.-21.10.2017
více
Hlášení 23.10.2017
více
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka městského úřadu
více
Otevírací doba ve sběrném dvoře v době Státního svátku
více
Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Výzva k podání nabídky na oprava skladu posypových hmot
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Vašák
více
Usnesení z 81. RM konané dne 4.10.2017
více
81. RM konaná dne 4.10.2017
více
Hlášení 16.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 65 až č. 78
více
Plánované akce v přednáškovém sále a na zahradě 11/2017
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu-ulice Zhořská, Ústrašická, Soukenická
více
Hlášení 11.10.2017
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2053/35 a p.č. 2053/169
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2053/157, 190 -
více
Hlášení 9.10.2017
více
80. RM konaná dne 20.9.2017
více
Hospodaření města k 31.8.2017
více
79. RM konaná dne 30.8.2017
více
Hospodaření města k 31.7.2017
více
Rozpočtová opatření č. 57 až č. 64
více
Plánované akce v přednáškovém sále a na zahradě Fary 10/2017
více
18. ZM konané dne 9. 8. 2017
více
Hospodaření města k 30.6.2017
více
Rozpočtová opatření č. 51 až č. 56
více
Rozpočtové opratření č. 4/2017 Svazu obcí mikroregienu Táborsko
více
78. RM konaná dne 11. 8. 2017
více
Základní informace
více
77. RM konaná dne 26. 7. 2017
více
17. ZM konané dne 19. 7. 2017
více
Nabídka pozemků k pronájmu
více
Hospodaření města k 31.5.2017
více
76. RM konaná dne 12. 7. 2017
více
75. RM konaná dne 28. 6. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 50
více
74. RM konaná dne 14. 6. 2017
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu
více
16. ZM konané dne 5. 6. 2017
více
Závěrečný účet za rok 2016_Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Rozpočtové opatření č.3/2017_Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více

PočasíVíce počasí