Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

       

       

Nová výběrová řízení

Nová výběrová řízení

Městský ples

Městský ples

Planá nad Lužnicí - Kouzlo starých pohlednic, Kalendář 2016

Planá nad Lužnicí_Kouzlo starých pohlednic

Publikaci tvoří dostupné pohlednice od nejstarších z roku 1898 až do roku cca 1960, což znamená více jak půlstoletí v životě a vývoji města. Kniha obsahuje 264 starých pohlednic, které představují nejrozsáhlejší obrazovou část díla. Na závěr jsou přidány Techniky tisku pohlednic, Stručná historie vzniku pohlednic, Seznam nakladatelů a fotografů plánských pohlednic a především pak, pro mladé čtenáře, Slovníček staročeských a cizích pojmů.
              

         Kalendář Planá nad Lužnicí 2016

Kalendář Planá nad Lužnicí z ptačí perspektivy

Kalendář Planá nad Lužnicí 2016

Kniha i kalendář jsou k zakoupení v Infocentrum na Faře, na městském úřadě a v knihovně.

PPBPO FARSKÝ A BORECKÝ POTOK

-prezentace z veřejného projednání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
farsky-borecky-potok.pps 9347.1 Kb
Tisk článku

Výsledky architektonické soutěže


Plánské nábřeží

Soutěžní porota složená z architektů a zástupců města vybrala ze 13 přihlášených návrhů do soutěže Plánské nábřeží nejlepší tři autory a udělila jim ocenění. Shodně na druhém místě se umístil návrh č. 3 architektonického týmu z Brna pod vedením prof. Ivara Otruby a návrh č. 7 architekta Jana Psoty a ateliéru Vltava. Na třetím místě skončil návrh studia Hlavatí architekti. Architektonické návrhy řeší přibližně 800m dlouhý úsek nábřeží podél nově vybudované protipovodňové zdi a navrhují doplnění veřejného prostoru o lavičky, veřejné osvětlení, mola či schody k řece a nové výsadby zeleně. V detailu se zaměřují na prostory u cukrárny, u sochy Sv. Jana Nepomuckého, okolí základní školy a domova s pečovatelskou službou až po prostor u sauny.

Návrh č. 3 – druhé místo v soutěži

účastník, autor: Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., Ing. Kateřina Čadková, Ing. Jakub Kovář, Ing. Tomáš Popelínský, Ing. Kateřina Sapáková, Brno

Návrh č. 7 – druhé místo v soutěži

účstník, autor: Ing. arch. Jan Psota st., Žďár nad Sázavou

spolupracující osoby: Ing. Jan Augustin, Ing. Iveta Horáková, Ing. arch. Zbyněk Buchta, Ing. arch. Tomáš Bezchleba

Návrh č. 8 - třetí místo v soutěži

účastník, autor: Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, Praha

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3a.jpg 5159.2 Kb
3b.jpg 5683.6 Kb
7a.jpg 3594.3 Kb
7b.jpg 4798.9 Kb
8a.jpg 3105.4 Kb
8b.jpg 4712.4 Kb
text-k-3-navrhu.pdf 69.7 Kb
text-k-7-navrhu.pdf 78.4 Kb
text-k-8-navrhu.pdf 50.4 Kb
Tisk článku

  Rekonstrukce sokolovny začala

     Po dlouhých letech příprav, nekonečných jednání, měnících se názorů, úprav projektu, rušení výběrového řízení a dalších skutečností se projekt „Stavební úpravy a přestavba sokolovny Planá nad Lužnicí“ začal v březnu 2015 skutečně realizovat.

     Projekt „Rekonstrukce sokolovny“, na jehož konci získá Planá nad Lužnicí víceúčelové zařízení, které bude sloužit sportovcům, žákům základní a mateřské školy, kulturním akcím a dalším účelům, bychom měli mít k dispozici během jednoho roku. Vedle zhotovitele stavby, kterým je firma Dřevotvar s. r. o. Chýnov, byl vysoutěžen i technický dozor. Financování projektu, které přesahuje částku 45 milion korun, bude zajištěno desetiletým úvěrem, jehož poskytovatel rovněž vyšel z výběrového řízení. V lednu letošního roku jsme podali žádost o dotaci na MŠMT. V případě její získání by došlo ke snížení výše vysoutěženého úvěru. To by byla samozřejmě ta pomyslná třešnička na dortu. Do této chvíle počítáme s finančním krytím projektu bez dotace. Rozložení splátek jistiny a velice nízkého úrokového zatížení na deset let znamená, že nedojde k zásadním omezením dalších potřebných investic. Jak již bylo několikrát v minulosti zdůrazňováno, finančně zdravé město si může takový projekt a jeho krytí dlouhodobým úvěrem dovolit.

     Pro zájemce o bližší informace jsou na webových stránkách města umístěny některé části stavebního projetu. Kompletní projekt je uložen u stavebního technika města. 

     Co si přát na závěr zahájení? Úspěšné a kvalitní dokončení zařízení, které si naše město zaslouží a které potřebuje.                                                              

                                                                                                                                                                                                                               Jiří Šimánek, starosta města

      

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
14.-pudorys-1.-n.p.-novy-stav.pdf 2822.6 Kb
15.-pudorys-2.-n.p.-novy-stav.pdf 2241 Kb
16.-pudorys-3.-n.p.-novy-stav.pdf 2602.9 Kb
21.pohled-severni-novy-stav.pdf 2159.8 Kb
22.pohled-jizni-novy-stav.pdf 1744.3 Kb
23.pohled-vychodni-novy-stav.pdf 1086.6 Kb
24.pohled-zapadni-novy-stav.pdf 1247.7 Kb
Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 od 6.2. do 5.6. prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR.
více
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Oznámení o zahájení řízení záměru: Výrobní a sklad.hala - posuzování vlivu na životní prostředí -CTPark Planá n.L. PL1
více
Výběrové řízení na provozovatele SPORTBARU
více
Výběrové řízení na provozovatele FIT CENTRA
více
Prohlášení_poplatky za psa_důchodce
více
Žádost o odhlášení psa z evidence
více
Nová registrace k poplatku za psa
více
Výstava "Planá nad Lužnicí žila a žije"
Od 30.ledna 2016 můžete v našem muzeu zhlédnout alespoň malý kousek historie našeho městečka a připomrnout si události, které už odvál čas, ale které byly pro tehdejší obyvatele velmi důležité. V dobrém i ve zlém.
více
Dočasná úprava otvírací doby infocentra
více
31. RM konaná dne 7.1.2016
více
Usnesení_dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
30. RM konaná dne 30.12.2015
více
termín zaplacení místního poplatku za svoz odpadu
více
29. RM konaná dne 8. 12. 2015
více
Rozpočtová opatření č. 123 až č. 124
více
Rozpočtové změny č. 101 až č. 122
více
Hospodaření města k 30.11.2015
více
Usnesení o odročení dražebního jednání
více
Dotace z prostředků města Planá nad Lužnicí v roce 2016
více
ceník prací a služeb na rok 2016
více
kalkukovaná cena tepla pro rok 2016
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
9. ZM konané dne 7. 12. 2015
více
Rozpočtová opatření č. 99 až č. 100
více
Rozpočet města na rok 2016
více
27. RM konaná dne 20. 11. 2015
více
26. RM konaná dne 18. 11. 2015
více
8. ZM konané dne 2.11.2015
více
25. RM konaná dne 4. 11. 2015
více
Rozpočtová opatření č. 84 až č. 98
více
Hospodaření k 31.10.2015
více
24. RM konaná dne 21.10.2015
více
Hospodaření města k 30.9.2015
více
Zápisy komise pro výchovu a vzdělávání 2015
více
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá n. L. a jeho příspěvkové organizace pro r. 2016
více
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá n. L. a jeho příspěvkové organizace pro r. 2016
více
23. RM konaná dne 7. 10. 2015
více
Hospodaření města k 31.8.2015
více
22. RM konaná dne 23. 9. 2015
více

neděle 14.2.2016
den: 7°C
noc: 1°C
pondělí 15.2.2016
den: 7°C
noc: 3°C
úterý 16.2.2016
den: 8°C
noc: 4°C