Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

ikona článku

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města

Město Planá nad Lužnicí vyhlásilo dne 11.11.2013 architektonickou soutěž o návrh revitalizace centra města. Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav. Soutěž měla prověřit nové prostorové vymezení centrálního veřejného prostoru, navrhnout nové materiálové řešení a přinést náměty pro jeho budoucí využití zejména s cílem celkového zklidnění dopravy ve veřejném prostoru.

Hodnotící zasedání poroty se konalo ve dnech 20.1.2014 – 21.1.2014 v zasedací místnosti v budově městského úřadu.

Informace o hodnocení soutěžních návrhů získáte zde nebo PROKLIKEM NA OBRÁZKY.

 

             1.                      2.                       3.

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města2 místo3 místo

Video D3

Informace o výstavbě dálnice D3 - proklikem výše.

ikona článku

Rekonstrukce Sokolovny

Pozvánka na veřejnou prezentaci

projekt má řešit využití Sokolovny jako multifunkční zařízení s využitím pro rekreační sport cca 70% a kulturu cca 30%.

 

Konečná verze studie zde.

 

 

ikona článku

Ozelenění ulic

Sadovnické úpravy ulic Husova, Soukenická, Hájkova a NádražníByly ukončeny a převzaty práce na ozelenění - PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.

Prioritní osa 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF).

Ozelenění ulicOzelenění ulic

Zveřejnění záměru na prodej pozemků 2053/147,148
více
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
více
Rekonstrukce VO na mostě ev.č.1359-3 a 1359-4 v Plané nad Lužnicí
Předmětem plnění zakázky je výměna kabelových rozvodů a stožárů VO na tělese a v tělese mostu ev.č.1359-3 a 1359-4 přes řeku Lužnici silnice III/1359
více
Výzva vlastníkům nemovitostí neoznačených v KN
více
Výzva do soutěže na stavbu - Rekonstrukce větrání kuchyně restaurace MAXIM
Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení kuchyně . rekonstrukce spočívá ve výměně rozvodů potrubí a nové digestoře.
více
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
jedná se o povolení stavby vodního díla - vrtaná studně p. Václav Šimandl
více
Rozhodnutí- rušení TP Chmelař Karel st.
více
Rozhodnutí- rušení TP Chmelař Karel ml.
více
Rozhodnutí- rušení TP Chmelař Luboš
více
Rozhodnutí- rušení TP_Chmelařová Jitka
více
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Jiří Novotný, nar. 1943, bytem Thunovská 196/18 Malá Strana, 118 00 Praha 11 MUDr. Zdeněk Suna, bytem Kurt-Moosdorf-Strasse 20, 611 18 Bad Vilbel, Německo
více
Výzva k podání nabídky na "Stavební úpravy sběrného dvora"
Jedná se o rekonstrukci s rozšíření stávajícího sběrného dvora v Plané nad Lužnicí
více
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- - přístavba schodiště a stav.úpravy RD č.p.42
více
Výzva k podání nabídky
Odečtový systém určený pro poměrové rozdělování nákladů tepla u domů s centrálním vytápěním
více
Informace k volbám do zastupitelstva obce 2014
více
Žádost o přidělení bytu v DPS
více
Volby do zastupitelstva obce_10.-11.10.2014
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více
91. RM, konaná dne 28.5.2014
více
90. RM, konaná dne 14.5.2014
více
Stavební úpravy ul. U Řadovek p.č.2633/35,37 - oprava povrchu
více
Varovný monitorovací systém II etapa
více
Zápis sportovní komise 2014
více
Přeložka teplovodu Přeložka teplovodu , kotelna - ZŠ Planá nad Lužnicí
Jedná se o přeložku stávajícího teplovodu z důvodu zvětšení průtokové kapacity vodoteče mezi Farským rybníkem a řekou Lužnicí.
více
Inspekce kvality sociálních služeb v DPS Planá nad Lužnicí
více
Protokol o průběhu soutěže
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
více
Městská policie Planá nad Lužnicí
Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 v příloze.
více
Vnitřní směrnice č. 2/2013
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více

sobota 23.8.2014
den: 24°C
noc: 13°C
neděle 24.8.2014
den: 22°C
noc: 13°C
pondělí 25.8.2014
den: 23°C
noc: 12°C