Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

ikona článku

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města

Město Planá nad Lužnicí vyhlásilo dne 11.11.2013 architektonickou soutěž o návrh revitalizace centra města. Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav. Soutěž měla prověřit nové prostorové vymezení centrálního veřejného prostoru, navrhnout nové materiálové řešení a přinést náměty pro jeho budoucí využití zejména s cílem celkového zklidnění dopravy ve veřejném prostoru.

Hodnotící zasedání poroty se konalo ve dnech 20.1.2014 – 21.1.2014 v zasedací místnosti v budově městského úřadu.

Informace o hodnocení soutěžních návrhů získáte zde nebo PROKLIKEM NA OBRÁZKY.

 

             1.                      2.                       3.

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města2 místo3 místo

Video D3

Informace o výstavbě dálnice D3 - proklikem výše.

ikona článku

Rekonstrukce Sokolovny

Pozvánka na veřejnou prezentaci

projekt má řešit využití Sokolovny jako multifunkční zařízení s využitím pro rekreační sport cca 70% a kulturu cca 30%.

 

Konečná verze studie zde.

 

 

ikona článku

Ozelenění ulic

Sadovnické úpravy ulic Husova, Soukenická, Hájkova a NádražníByly ukončeny a převzaty práce na ozelenění - PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.

Prioritní osa 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF).

Ozelenění ulicOzelenění ulic

Výzva vlastníkům nemovitostí
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
více
100. RM, konaná dne 6.10.2014
více
KULTURNÍ KOMISE
více
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Novotný J., MUDr. Suna Z.
více
Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách
Na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Planá nad Lužnicí
více
Usnesení_ustanovení opatrovníka
Michal Kašpírek Jakub Kašpírek Josef Uhlíř Lukáš Uhlíř
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města
Ve volbách do zastupitelstva města Planá nad Lužnicí, konaných ve dnech 10.10. - 11.10.2014
více
Výzva - vyjádření kpodanému odvolání
Odvolání podala Obec Roudná a Košice v rámci stavby Modernizace trati Tábor - Veselí nad Lužnicí
více
Zadání změny č. 1 ÚP Planá nad Lužnicí
více
Hlášení_10.9.2014
více
Hlášení_8.9.2014
více
Volby do zastupitelstva obce_10.-11.10.2014
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více

pátek 24.10.2014
den: 10°C
noc: 5°C
sobota 25.10.2014
den: 11°C
noc: 4°C
neděle 26.10.2014
den: 12°C
noc: 3°C