Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

ikona článku

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Planá nad Lužnicí

Město Planá nad Lužnicí přijme pracovníka/pracovnici pro pracoviště Městská policie Planá nad Lužnicí

Více informací zde:
http://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/uredni-deska/vyberove-rizeni-na-straznika-mestske-policie-plana-nad-luznici.html


 

Kříž proti kříži – velká rytířská bitva v Plané nad Lužnicí

ikona článku

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města

Město Planá nad Lužnicí vyhlásilo dne 11.11.2013 architektonickou soutěž o návrh revitalizace centra města. Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav. Soutěž měla prověřit nové prostorové vymezení centrálního veřejného prostoru, navrhnout nové materiálové řešení a přinést náměty pro jeho budoucí využití zejména s cílem celkového zklidnění dopravy ve veřejném prostoru.

Hodnotící zasedání poroty se konalo ve dnech 20.1.2014 – 21.1.2014 v zasedací místnosti v budově městského úřadu.

Informace o hodnocení soutěžních návrhů získáte zde nebo PROKLIKEM NA OBRÁZKY.

 

             1.                      2.                       3.

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města2 místo3 místo

Video D3

Informace o výstavbě dálnice D3 - proklikem výše.

ikona článku

Rekonstrukce Sokolovny

Pozvánka na veřejnou prezentaci

projekt má řešit využití Sokolovny jako multifunkční zařízení s využitím pro rekreační sport cca 70% a kulturu cca 30%.

 

Konečná verze studie zde.

 

 

ikona článku

Ozelenění ulic

Sadovnické úpravy ulic Husova, Soukenická, Hájkova a NádražníByly ukončeny a převzaty práce na ozelenění - PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.

Prioritní osa 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF).

Ozelenění ulicOzelenění ulic

Usnesení- ustanovení opatrovníka_ Pavlištík Jaroslav
více
Výzva k podání nabídky
Odečtový systém určený pro poměrové rozdělování nákladů tepla u domů s centrálním vytápěním
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 9.8.2014
celá lokalita Svit i ZD lokalita Kravín zahrádky - chaty Smolín a Jitřenka Vodárna na konci ul. Průmyslová - JVS firma Slunečko a vodárna AES Bohemia u rozvodny Planá
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.8.2014
celá lokalita Svit i ZD lokalita Kravín zahrádky - chaty Smolín a Jitřenka Vodárna na konci ul. Průmyslová - JVS firma Slunečko a vodárna AES Bohemia u rozvodny Planá
více
Výběrové řízení na strážníka Městské policie Planá nad Lužnicí
Město Planá nad Lužnicí přijme pracovníka/pracovnici pro pracoviště Městská policie Planá nad Lužnicí
více
Výzva do soutěže na úprava dětského hřiště a zahrady v přírodní stylu MŠ Planá nad Lužnicí
více
Výzva do soutěže - Parkoviště ul. Okružní
Jedná se o vybubování nového parkoviště v ul. Okružní pa pozemku p.č.2050/1 pro stání 37 vozidel.
více
92. RM, konaná dne 16.6.2014
více
Informace k volbám do zastupitelstva obce 2014
více
Oznámení o výběrovém řízení_prodej pozemku p.č. 2466/16
Jedná se o prodej stavby garáže stojící na pozenku p.č. 2466/16 ul.ČSLA
více
Žádost o přidělení bytu v DPS
více
Volby do zastupitelstva obce_10.-11.10.2014
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více
Návrh zadání změny č. 1 ÚP Planá nad Lužnicí
více
91. RM, konaná dne 28.5.2014
více
90. RM, konaná dne 14.5.2014
více
Stavební úpravy ul. U Řadovek p.č.2633/35,37 - oprava povrchu
více
Varovný monitorovací systém II etapa
více
Zápis sportovní komise 2014
více
Přeložka teplovodu Přeložka teplovodu , kotelna - ZŠ Planá nad Lužnicí
Jedná se o přeložku stávajícího teplovodu z důvodu zvětšení průtokové kapacity vodoteče mezi Farským rybníkem a řekou Lužnicí.
více
Inspekce kvality sociálních služeb v DPS Planá nad Lužnicí
více
Protokol o průběhu soutěže
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
více
Městská policie Planá nad Lužnicí
Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 v příloze.
více
Vnitřní směrnice č. 2/2013
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více

sobota 2.8.2014
den: 29°C
noc: 17°C
neděle 3.8.2014
den: 28°C
noc: 16°C
pondělí 4.8.2014
den: 26°C
noc: 16°C