Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

       

       

Tisk článku

PLÁNSKÉ NÁBŘEŽÍ

V úterý 24. 3. 2015 proběhla v obřadní síni prezentace vítězných návrhů na úpravu „PLÁNSKÉHO NÁBŘEŽÍ“. Všechny studie jsou vystaveny v zasedací místnosti městského úřadu. Vítězné studie jsou umístěny rovněž na webových stránkách města. Občané mohou vznášet připomínky (písemně, nebo na adresu mesto@plananl.cz) do 12. dubna 2015.


 

Výsledky architektonické soutěže

Plánské nábřeží

Soutěžní porota složená z architektů a zástupců města vybrala ze 13 přihlášených návrhů do soutěže Plánské nábřeží nejlepší tři autory a udělila jim ocenění. Shodně na druhém místě se umístil návrh č. 3 architektonického týmu z Brna pod vedením prof. Ivara Otruby a návrh č. 7 architekta Jana Psoty a ateliéru Vltava. Na třetím místě skončil návrh studia Hlavatí architekti. Architektonické návrhy řeší přibližně 800m dlouhý úsek nábřeží podél nově vybudované protipovodňové zdi a navrhují doplnění veřejného prostoru o lavičky, veřejné osvětlení, mola či schody k řece a nové výsadby zeleně. V detailu se zaměřují na prostory u cukrárny, u sochy Sv. Jana Nepomuckého, okolí základní školy a domova s pečovatelskou službou až po prostor u sauny.

Návrh č. 3 – druhé místo v soutěži

účastník, autor: Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., Ing. Kateřina Čadková, Ing. Jakub Kovář, Ing. Tomáš Popelínský, Ing. Kateřina Sapáková, Brno

Návrh č. 7 – druhé místo v soutěži

účstník, autor: Ing. arch. Jan Psota st., Žďár nad Sázavou

spolupracující osoby: Ing. Jan Augustin, Ing. Iveta Horáková, Ing. arch. Zbyněk Buchta, Ing. arch. Tomáš Bezchleba

Návrh č. 8 - třetí místo v soutěži

účastník, autor: Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, Praha

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3a.jpg 5159.2 Kb
3b.jpg 5683.6 Kb
7a.jpg 3594.3 Kb
7b.jpg 4798.9 Kb
8a.jpg 3105.4 Kb
8b.jpg 4712.4 Kb
text-k-3-navrhu.pdf 69.7 Kb
text-k-7-navrhu.pdf 78.4 Kb
text-k-8-navrhu.pdf 50.4 Kb
Tisk článku

Vernisáž výstavy s prezentací jednotlivých návrhů „ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O PODOBU PLÁNSKÉHO NÁBŘEŽÍ"

Vernisáž výstavy s prezentací jednotlivých návrhů „ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O PODOBU

Tisk článku

INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST!

Zaregistrujte si odběr informací z městského úřadu.

Vážení spoluobčané. 

Jak bylo již avizováno v Plánských ozvěnách, na níže uvedeném odkaze se nalézá formulář, kde si můžete zaregistrovat odběr novinek formou e-mailu zasílaných na Vaši osobní e-mailovou adresu. Lze si vybrat z několika oblastí zájmu, případně označit všechny. Podmínkou je uvést jméno, příjmení a platný e-mail.

Sběr zájemců bude probíhat do 31.3.2015.

Budeme se těšit na co možná nejvyšší počet zájemců z řad občanů Plané nad Lužnicí.

REGISTRACE - FORMULÁŘ!

Tisk článku
ikona článku

Architektonická soutěž- Plánské nábřeží

Architektonická soutěž- Plánské nábřeží   Architektonická soutěž – Plánské nábřeží

Město Planá nad Lužnicí vyhlašuje architektonickou soutěž na zpracování návrhu nábřeží řeky Lužnice. Nábřeží se nachází v těsné vazbě na centrum města, které bude revitalizováno dle vítězného návrhu architektonické soutěže, která proběhla na přelomu roku 2013/2014. Řešeným územím je pravý břeh řeky Lužnice v délce přibližně 800m, v místě jsou zrealizovány protipovodňové úpravy a vybudována stezka pro pěší a cyklisty. Cílem soutěže je získat architektonický návrh mobiliáře, výsadeb a prvků, které nábřeží zapojí do veřejného prostoru města a zdůrazní jeho rekreační potenciál. Plánské nábřeží by mělo být příjemnou promenádou k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města. Linie nábřeží by měla tvořit klidný protipól k rušné komunikaci procházející centrem města a umožnit rekreační využití a odpočinek ve městě.

Soutěž je vyhlášena jako projektová, veřejná a jednokolová. Datum odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 20. února 2015. V odborné části soutěžní poroty zasednou architekti Martin Kraus, Štěpán Špoula, Eva Hubičková a Mirek Vodák.  Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na webových stránkách města Planá nad Lužnicí www.plananl.cz. Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní a je rovněž uveřejněna na webových stránkách www.cka.cz.

Více informací na:   http://www.plananl.cz/podnikani-a-verejne-zakazky/verejne-zakazky/architektonicka-soutez-planske-nabrezi.html

 

Zveřejnění záměru o bezúplatného převodu pozemku v lokalitě Skalách p.č. 972/1
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor -II část,úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora,2 etapa Soběslav - Doubí
více
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 3181/1
více
Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků p.č. 3149,1795,1797/2
více
8. RM konané dne 25.2.2015
více
Hospodaření města k 31.12.2014
více
Vernisáž výstavy s prezentací jednotlivých návrhů „ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O PODOBU PLÁNSKÉHO NÁBŘEŽÍ"
více
Oznámení o svolání 32.valné hromady
více
Harmonogram zametání komunikací a chodníků
více
Obecně závazná vyhláška - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpdadů včetně systému nákládání se stavebním odpadem
více
Hlášení 16.3.2015
více
Usnesení z 8. zasedání RM konaného dne 25.2.2015
více
Výsledky malého výběrového řízení
více
INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST!
Zaregistrujte si odběr informací z městského úřadu.
více
Výběr dodavatelů podle hodinové sazby
Jedná se o výběr dodavatelů pro jednotlivé profese dle ZD pro letošní rok
více
Ceník prací a služeb na rok 2015
více
Dotace z prostředků města Planá nad Lužnicí na rok 2015
více
Architektonická soutěž - Plánské nábřeží
Cílem kultivace plánského nábřeží je vytvoření příjemné promenády k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města.
více
Volby do zastupitelstva obce_10.-11.10.2014
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více

pondělí 30.3.2015
den: 10°C
noc: 4°C
úterý 31.3.2015
den: 11°C
noc: 5°C
středa 1.4.2015
den: 9°C
noc: 4°C