Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
26.5.2017 13.6.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a upuštění od ústního jednání

ve věci projednání povolení stavby vodního díla

Dagmar Havelková
25.5.2017 12.6.2017 Návrh stanovení místní úpravy provozu (OOP) před prodejnou Kostelecké uzeniny Ing. Milan Mařík
22.5.2017 5.6.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/132 Ing. Milan Mařík
18.5.2017 3.6.2017 Závěrečný účat za rok 2016_svaz obcí mikroregionu Táborsko Lucie Včeláková
17.5.2017 2.6.2017 Opatření obecné povahy_Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Průběžná Lucie Včeláková
12.5.2017 6.6.2017 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 Lucie Včeláková
11.5.2017 29.5.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/141 Ing. Milan Mařík
11.5.2017 27.5.2017 Opatření obecné povahy_stanovení místní úpravy provozu v ulici Kanadská, Planá nad Lužnicí Lucie Včeláková
4.5.2017 1.8.2017 Seznam nepronajatého majetku v k.ú. Planá nad Lužnicí Lucie Včeláková
2.5.2017 3.6.2017 Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2016 Lucie Včeláková
28.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška_Daň z nemovitých věcí na rok 2017 Lucie Včeláková
29.3.2017 Svazku obcí mikroregionu Táborsko_návrh rozpočtu, rozpočtové opatření, schválený rozpočet Lucie Včeláková
30.1.2017 28.5.2017 Výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2017 Lucie Včeláková
20.1.2017 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444

Ing. Milan Mařík
28.12.2016 30.6.2017 Termín placení odpadu pro rok 2017 Tereza Hořejšová
7.4.2015 Informace o platnosti veřejnoprávních smluv Dagmar Havelková
Úřední deska - archiv změn