Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
23.4.2018 16.5.2018 Výzva k podání nabídek - Dešťová kanalizace na pozemku p.č. 3157 -odvodněn´sběr.dvora

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace pro odvod dešťových vod ze sběrného dvora v Plané nad Lužnicí do stávající bezejmenné vodoteče – přepad z Farského a Strkovského rybníka.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 2.5.2018 Výzva k podání nabídek - Nákup nové dýchací techniky pro JSDH

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 10 ks nové dýchací techniky pro JSDH Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 5.5.2018 Usnesení z 94.RM ze dne 14.3.2018 Eva Čecháčková
19.4.2018 5.5.2018 Usnesení z 93. RM ze dne 7.3.2018 Eva Čecháčková
19.4.2018 5.5.2018 Usnesení z 92.RM ze dne 21.2.2018 Eva Čecháčková
19.4.2018 16.5.2018 Výzva k podání nabídek na akci Revitalizace veřejného osvětlení města PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce části veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT 2018 v celkovém počtu 150 ks svítidel v lokalitě Strkov

Ing. Milan Mařík
12.4.2018 Rozpočtová opatření pro rok 2018 Eva Čecháčková
9.4.2018 25.4.2018 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou Eva Čecháčková
3.4.2018 30.4.2018 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Urban Eva Čecháčková
28.3.2018 24.4.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
28.3.2018 23.5.2018 Usnesení - Dražební vyhláška pozemky - 067 Ex 10856/16-128 Eva Čecháčková
21.3.2018 24.4.2018 Dražební vyhláška pro elektrickou dražbu č.p. 331 Strkov Eva Čecháčková
31.1.2018 28.5.2018 Český statistický úřad - Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech Eva Čecháčková
10.1.2018 31.1.2019 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled Eva Čecháčková
8.1.2018 31.12.2018 Rozpočet - Svazek obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
5.1.2018 1.7.2018 Termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Lucie Včeláková
29.6.2017 31.7.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu Lucie Včeláková
28.6.2017 30.6.2018 Závěrečný účet za rok 2016_Svazek obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn