Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
22.9.2017 3.10.2017 Výzva k podání nabídky - Výsadba stromů v krajině

Jedná se o hlavní pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí
Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 562m.
Dále se jedná se o vedlejší pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí –
Soukeník. Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 234 m.

Ing. Milan Mařík
22.9.2017 9.10.2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Tereza Hořejšová
21.9.2017 9.10.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/132 Ing. Milan Mařík
21.9.2017 9.10.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/217 Ing. Milan Mařík
21.9.2017 9.10.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/215 Ing. Milan Mařík
21.9.2017 4.10.2017 Výzva k podání nabídky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace ulice Jabloňová v Plané nad Lužnicí, funkční podskupiny D1 (je provozována v režimu obytné zóny)

Ing. Milan Mařík
20.9.2017 6.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Lucie Včeláková
18.9.2017 4.10.2017 Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu ul. Strkovská, Na Pískách a Okrouhlická Lucie Včeláková
14.9.2017 2.10.2017 Výzva k podání nabídek


Předmětem zakázky je revitalizace ploch městské zeleně města Planá nad Lužnicí. Jedná se o kácení nehodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů, nová dosadba vhodných dřevin a výsev travin.
Předmět zakázky je rozdělen do 4 následujících lokalit:
I. Sadovnické úpravy hřiště v Údolní ulici a plochy zeleně U křížku ve Strkovské ulici
II. Ozelenění protihlukových zdí
III. Sadovnické úpravy v Příčné ulici
IV. Sadovnické úpravy v okolí řadových domů, Tř. Čs. Armády

Ing. Milan Mařík
13.9.2017 29.9.2017 Oznámení záměru "PL2 Planá nad Lužnicí"_zahájení zjišťovacího řízení Lucie Včeláková
13.9.2017 29.9.2017 Výzva pro vlastníky nemovitostí Lucie Včeláková
12.9.2017 28.9.2017 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2052/78 Ing. Milan Mařík
12.9.2017 20.10.2017 Dražební vyhláška Lucie Včeláková
11.9.2017 29.9.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie_29.9.2017 Lucie Včeláková
7.9.2017 17.10.2017 Oznámení o konání veřejného projednání_zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Planá nad Lužnicí Lucie Včeláková
4.9.2017 Rozpočtové opratření č. 4/2017 Svazu obcí mikroregienu Táborsko Lucie Včeláková
4.9.2017 4.10.2017 Oznámení cen pro vodné a stočné Lucie Včeláková
17.8.2017 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníků v ulici Ústrašická, Soukenická a Voborská

Předmětem zakázky je oprava chodníků pro pěší:

- v ulici Ústrašická, okolo sportovního centra - v délce 116 m
- v ulici Soukenická, od mostu přes Lužnici do ulice Soukenická – v délce 173 m
- v ulici Voborská – v délce 69 m.

Ing. Milan Mařík
3.8.2017 4.10.2017 Výzva k odstranění vraku Tereza Hořejšová
3.8.2017 31.10.2017 Nabídka pozemků k pronájmu Lucie Včeláková
29.6.2017 31.7.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu Lucie Včeláková
28.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016_Svazek obcí mikroregionu Táborsko Lucie Včeláková
28.6.2017 Rozpočtové opatření č.3/2017_Svazek obcí mikroregionu Táborsko Lucie Včeláková
4.5.2017 Rozpočtové opatření_Svazek obcí mikroregionu Táborsko Tereza Hořejšová
29.3.2017 Svazku obcí mikroregionu Táborsko_návrh rozpočtu, rozpočtové opatření, schválený rozpočet Tereza Hořejšová
20.1.2017 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444

Tereza Hořejšová
7.4.2015 Informace o platnosti veřejnoprávních smluv Dagmar Havelková
Úřední deska - archiv změn