Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Veřejné zakázky
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
14.6.2017 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
2.6.2017 Pořízení velkokapacitní cisternové stříkačky pro JSDH Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
12.5.2017 Stavební úpravy komunikace ul. Třešňová

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy místní obslužné komunikace v Plané nad Lužnicí v ul. Třešňová

Ing. Milan Mařík
5.5.2017 Veřejné osvětlení lokalita Nad Hejtmanem

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení stožárů VO úspornými venkovními LED svítidly, napojení na stávající kabelový rozvod a zprovoznění osvětlení v lokalitě ,,Nad Hejtmanem“ v části ,,Strkov“ města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.4.2017 Rozšíření městského kamerového dohledového systému Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření městského kamerového dohledového systému v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
9.2.2017 Prodej dřeva z lesů Města Planá nad Lužnicí I.Q 2017 Ing. Milan Mařík
20.1.2017 Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444

Jedná se o rekonstrukce bytu o velikosti 2+1 cca 62m², která obsahuje výměnu podlahových krytin vč. dlažeb a obkladů, výměnu dveří, zárubní, zařizovacích předmětů, dodávku kuchyňské linky, výměnu části elektroinstalace a doplnění rozvodů vody a kanalizace

Ing. Milan Mařík
16.12.2016 Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy - Planá nad Lužnicí v roce 2017 Ing. Milan Mařík
4.11.2016 Osvětlení Plánského nábřeží – Planá n.L.

Jedná se o dodávku, umístění a montáž 25 ks světelných bodů (23+2) včetně stožárů podél "Plánského nábřeží“ v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.10.2016 Sdružené dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2017 Ing. Milan Mařík
7.10.2016 Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová příprava stavby: „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí“, která bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů PD a činností:

1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2. Dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
3. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
4. Zajištění autorského dozoru (AD)

Ing. Milan Mařík
23.9.2016 Chodník ul.Okružní

Předmětem plnění veřejné zakázky je chodník,který se nachází v Okružní ulici v lokalitě Nad Hejtmanem v části Strkov mezi parkovištěm a zahrádkářskou kolonií podél místní obslužné komunikace III. třídy zbudované pro dopravní obsluhu obytného souboru, který je zde z větší části realizován.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Odvodnění točny autobusů, ulice Průmyslová

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvodnění stávající točny autobusů. Točna je napojena na Průmyslovou ulici před jejím napojením na ulici Chýnovskou.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Oprava ulice Soukenická v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní obslužné komunikace ulice Soukenické (před lesem)v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
12.8.2016 Chodníky v ulici Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a rozšíření chodníků v ulicích Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
11.8.2016 Otevřený sklad na parcele č. 474/1 a 474/2 v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba otevřeného krytého skladu za Sběrným dvorem v areálu Technických služeb města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Nákup nového automobilu Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Rekonstrukce povrchu v tenisové hale

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího dožilého tenisového koberce za tenisový koberec nový.

Ing. Milan Mařík
23.5.2016 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS II etapa Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 12-ti bytových jednotkách v čtyřpodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.5.2016 Stavební úpravy komunikace Na Černé - Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
29.4.2016 Stavební úpravy socialních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí - východní část Ing. Milan Mařík
13.4.2016 Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec Ing. Milan Mařík
31.3.2016 Dodávka multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
11.3.2016 Revitalizace zeleně vnitrobloku Ing. Milan Mařík
1.2.2016 Výběrové řízení na provozovatele "Sport baru a Fit centra" Ing. Milan Mařík
19.1.2016 Vybavení šaten do víceúčelové haly - sokolovna

Jedná se o dodávku nábytku pro vybavení šaten do víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
14.1.2016 Vybavení sokolovny nábytkem

Jedná se o dodávku stolů a židlí do sálu víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
24.11.2015 Základní škola Planá nad Lužnicí -rozšíření tříd, nákup nábytku Ing. Milan Mařík
6.11.2015 Přírodě blízká protipovodňová opatření - vyhotovení projektové dokumentace Ing. Milan Mařík
6.11.2015 Stavební úpravy a prístavba objektu sokolovny - dodávka bowlingu Ing. Milan Mařík
27.10.2015 ikona článku Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá n. L. a jeho příspěvkové organizace pro r. 2016 Tereza Hořejšová
11.9.2015 Rekonstrukce osvětlení - tenis. hala Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky je výměna stávajících svítidel za ledková v tenisové hale

Ing. Milan Mařík
4.9.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v 9-ti bytových jednotkách v dvoupodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
14.8.2015 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá n.L

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti za škodu a majetkového pojištění města Planá n.L

Ing. Milan Mařík
30.7.2015 Stavební úpravy a oprava střechy budovy MěÚ – Planá nad Lužnicí “

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a zateplení střechy stávajícího objektu Městského úřadu v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
22.6.2015 ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor – rozšíření stávajících kapacit, stavební úpravy objektu - nástavba

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o rozšíření stávající budovy nástavbou vstupního jednopodlažního traktu, čímž dojde ke zvýšení kapacity školy o maximálně 90 dětí.

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Chodník a autobusová zastávka - Planá nad Lužnicí, ul. Ústrašická

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové autobusové zastávky, která bude umístěna v jízdním pruhu komunikace na spojnici ulic Ústrašická a Zhořská

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Stavební úpravy ul. Zahradní, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy části ulice Zahradní

Ing. Milan Mařík
28.5.2015 Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu v Plané nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Odvodnění části Soukenické ulice

Předmětem plnění zakázky je doplnění odvodnění v části Soukenické ulice v místě vyskytujícího se větší množství vody při vydatném dešti, která zaplavuje níže položené zahrady a rodinné domy.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Prodloužení kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem ul. 12

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění uliční stoky jednotné kanalizace a prodloužení vodovodního řadu jako základní technickou infrastrukturu pro výstavbu RD.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Stavební úpravy ulice Ve Stržném

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava šířkových poměrů, nivelety, odvodnění a výměna konstrukce předmětné vozovky

Ing. Milan Mařík
7.5.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních zařízení Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o stavební úpravy 6-ti sociálních zařízení, které se nachází ve třech patrech ,,staré“ budovy ZŠ (na každém patře 2x soc.zař.– 1x chlapecké a 1x dívčí).

Ing. Milan Mařík
4.5.2015 Rekonstrukce výtahu - Zdravotní středisko Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky provedení demontáže stávajícího a montáže nového výtahu vč. nutných stavebních úprav.

Ing. Milan Mařík
11.3.2015 Revitalizace fary – vybavení výpočetní technikou,audio ,video

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary výpočetní technikou, audiem a promítacím zařízením vč. s příslušenstvtvím

Ing. Milan Mařík
5.3.2015 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
26.2.2015 Vybavení kuchyně restaurace MAXIM

Předmětem plnění zakázky je vybavení kuchyně restaurace MAXIM konvektomatem

Ing. Milan Mařík
5.2.2015 Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Planá nad Lužnicí - TDI + koordinátor BOZP Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – vybavení interiéru nábytkem

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary nábytkem

Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – výstavní zařízení interiéru

Předmětem plnění zakázky je vybavení fary výstavním zařízením interiéru jako galerie a muzeum

Ing. Milan Mařík
29.1.2015 Poskytnutí úvěru na financování stavby Stavební úpravy a přestavba sokolovny Ing. Milan Mařík
16.1.2015 Výběr dodavatelů podle hodinové sazby

Jedná se o výběr dodavatelů pro jednotlivé profese dle ZD pro letošní rok

Tereza Hořejšová
10.12.2014 Architektonická soutěž - Plánské nábřeží

Cílem kultivace plánského nábřeží je vytvoření příjemné promenády k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města.

Tereza Hořejšová
12.11.2014 Veřejné osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem

Jedná se o dokončení zbývající části venkovního osvětlení Nad Hejtmanem ul. Okružní,Karasova a Kaprova

Ing. Milan Mařík
29.10.2014 ikona článku Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015 Bohumil Brandštýl
20.10.2014 Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Planá nad Lužnicí

Stavební úpravy a přístavbu objektu Sokolovny Planá nad Lužnicí včetně napojení na inženýrské sítě; stavba bude sloužit jako multifunkční hala sportovně relaxačního areálu města. Stavební objekty: stavební úpravy a přístavba; vodovodní přípojka; přípojka splaškové kanalizace; plynovodní přípojka; terénní a sadové úpravy; VRN.

Ing. Milan Mařík
21.8.2014 Rekonstrukce VO na mostě ev.č.1359-3 a 1359-4 v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky je výměna kabelových rozvodů a stožárů VO na tělese a v tělese mostu ev.č.1359-3 a 1359-4 přes řeku Lužnici silnice III/1359

Ing. Milan Mařík
15.8.2014 Rekonstrukce větrání kuchyně restaurace MAXIM

Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení kuchyně . rekonstrukce spočívá ve výměně rozvodů potrubí a nové digestoře.

Ing. Milan Mařík
12.8.2014 Stavební úpravy komunikací Nad Hejtmanem

Jedná se o provedení nových komunikací v ul. Kaprova,Karasova,Hraběcí

Ing. Milan Mařík
7.8.2014 Stavební úpravy sběrného dvora

Jedná se o rekonstrukci s rozšíření stávajícího sběrného dvora v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.7.2014 Parkoviště ul. Okružní Planá nad Lužnicí

Jedná se o výstavbu nového parkoviště v ulici Okružní na pozemku p.č. 2050/1 pro stání 37 vozidel.

Ing. Milan Mařík
25.7.2014 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodní stylu MŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
14.7.2014 Stavební úpravy třídy 2NP - ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
9.6.2014 Stavba chodníku pro pěší a cyklostezka - Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
19.5.2014 Stavební úpravy a vestavba do krovu objektu fary č.p.1 vč. vodovodní a teplovodní přípojky Ing. Milan Mařík
19.5.2014 Stavební úpravy ul. Jabloňová,Višňová-Komunikace Na Břehách Ing. Milan Mařík
28.4.2014 Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka

Zakázka malého rozsahu

Ing. Milan Mařík
2.4.2014 Stavební úpravy ul. U Řadovek p.č.2633/35,37 - oprava povrchu Bohumil Brandštýl
2.4.2014 Varovný monitorovací systém II etapa Bohumil Brandštýl
20.3.2014 Přeložka teplovodu Přeložka teplovodu , kotelna - ZŠ Planá nad Lužnicí

Jedná se o přeložku stávajícího teplovodu z důvodu zvětšení průtokové kapacity vodoteče mezi Farským rybníkem a řekou Lužnicí.

Bohumil Brandštýl
17.2.2014 ikona článku Dodávka lesnické techniky pro město Planá nad Lužnicí

Jedná se o dodávku následujících strojů:
traktor, štěpkovač, čelní šípová radlice na sníh, čelní odpružená radlice na sníh,rozmetadlo a motorová pila dle specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídky.

Bohumil Brandštýl
13.2.2014 ZŠ Planá nad Lužnicí oprava sklepních prostor Ing. Milan Mařík
Vodnický kaňoning
více
Dechovkový festival
více
Uzavírka pozemní pokunikace ul. Strkovská
více
Přerušení dodávky TUV
více
INFORMACE – VÝLET – 23. DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI – HLUK – 1.– 2. 7. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
Nabídka brigády v DPS
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/192
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2053/35 a p.č. 2053/169
více
Opatření obecné pobahy_stanovéní přechodné úpravy provozu na silnici č.III/13531
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Zemanová
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Kolářová
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Kolář
více
Výzva a zadávací dokumentace na stavbu : Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 30.4.2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Plánované akce v přednáškovém sále a na zahradě fary 6/2017
více
Placení odpadu 2017
více
70. RM konaná dne 2. 5. 2017
více
69. RM konaná dne 26. 4. 2017
více
Smlouvy o poskytnutí příspěvku 2017
více
Rozpočtová opatření č. 18 až č. 25
více
68. RM konaná dne 12. 4. 2017
více
Seznam nepronajatého majetku v k.ú. Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.3.2017
více
Městský ples v Sokolovně 14.1.2017 - Polonéza
více
Plán výstav v muzeu Fara pro rok 2017
více
67. RM konaná dne 29. 3. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 17
více
Hospodaření města k 28.2.2017
více
Ceník prací a služeb od 1.1.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2016
více
Hospodaření města k 31.7.2016
více
Hospodaření města k 31.1.2017
více
66. RM konaná dne 15. 3. 2017
více
15. ZM konané dne 6. 3. 2017
více
Svazku obcí mikroregionu Táborsko_návrh rozpočtu, rozpočtové opatření, schválený rozpočet
více
65. RM konaná dne 1. 3. 2017
více
64. RM konaná dne 22. 2. 2017
více
Kalendář přistavování kontejneru na bioodpad v roce 2017
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2022
více
63. RM konaná dne 8. 2. 2017
více
Video_otevření Sokolovny
více
Okénko Planá- Sokolovna
více
62. RM konaná dne 25. 1. 207
více
Hospodaření města k 31.12.2016
více
61. RM konaná dne 11. 1. 2017
více
60. RM konaná dne 28. 12. 2016
více
OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO
více
Rozpočtová opatření č. 148 až č. 179
více
Hospodaření města k 30.11.2016
více
Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444
více
14. ZM konané dne 7. 12. 2016
více
ROZPOČET NA ROK 2017
více
Termín placení odpadu pro rok 2017
více
Výsledky ankety- krajinářský park
více
Kalkulace ceny tepla na rok 2017
více

PočasíVíce počasí