Stanovisko

Stanovisko města Planá nad Lužnicí k žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: „Pískovna Planá nad Lužnicí – rozšíření těžebního prostoru, umístění na pozemcích parc. č. 2174, 2190, 3228, 2175, 2189/1, 3229/1, 2188/1, 2176 a 2181/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí“