Kontakty

KONTAKTY A DORUČOVACÍ ADRESA                                                                                                                                                    

Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Tel. +420 381 291 167 sekretariát městského úřadu

e-mail: mesto@plananl.cz                                                                                                                                                                       

ID datové schánky: 552b4yp                                                                                                                                                                                                                                                          

FAKTURAČNÍ ÚDAJE             

Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí   

IČ 00252654, DIČ CZ00252654

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu  0701419349/0800

 

                                                                                                                                                                                                  

KONTAKTY  - MĚSTSKÝ ÚŘAD

 starosta  Ing. Šimánek Jiří 381 291 168 724 200 098 simanek@plananl.cz
 místostarosta  Havlíček Karel 381 291 166 730 143 461 mistostarosta@plananl.cz
 sekretariát   Dušáková Procházková Šárka 381 291 167   sekretariat@plananl.cz
 vedoucí administrativy Čecháčková Eva 383 134 067   cechackova@plananl.cz

 odpadové hospodářství

 správa hřbitova

 Ing. Vladimíra Sedlová

381 291 320  

sedlova@plananl.cz

 matrika 

 Holanová Marie

 PO   13,00 - 17,00

 ST    13,00 - 18,00

381 291 832   holanova@plananl.cz
 účetní  Kučerová Květuše 381 291 831   kucerova@plananl.cz
 stavební referent  Ing Mařík Milan 381 291 161 731 677 205  marik@plananl.cz
 podatelna, pokladna   Čecháčková Eva  383 134 067  

cechackova@plananl.cz, mesto@plananl.cz

 kulturní refernt  Dušáková Procházková Šárka     sekretariat@plananl.cz
 referent Infocentra FARA   Blažek David   730 161 028

infocentrum@plananl.cz

muzeum@plananl.cz

galeriefara@plananl.cz

 správce objektů  Lapin Rudolf 383 133 291 731 677 206 rudalapin@seznam.cz