Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky