CZECH POINT

 

1. Základní informace k životní situaci

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat ověřené výstupy:

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při žádosti o výpis z Katastru nemovitostí nutno sdělit zda je požadován částečný nebo úplný:

Při žádosti o výpis z Obchodního rejstříku nutno sdělit:

Při žádosti o výpis ze Živnostenského rejstříku je nutno sdělit:

Při žádosti o výpis z Rejstříku trestů je nutno:

Při žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů:

Při žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Při žádosti o podání podle Živnostenského zákona:

Při žádosti o výpis ze systému MA ISOH:

Při žádosti o výpis z Insolvenčního rejstříku:

Při žádosti o zřízení datové schránky:

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby:

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby :

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se platí v hotovosti na místě vyřízení nebo v pokladně MěÚ. 

 

Cena za 1. str.

Cena za každou další i započatou str.

Obchodní rejstřík

100,- Kč

40,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Registr řidičů

69,- Kč

50,- Kč

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč

50,- Kč

Autorizovaná konverze

30,- Kč

30,- Kč

Opakované vydání přístupových údajů do datové schránky

200,- Kč