Obecně závazná vyhláška č.2/2009

o místních poplatcích