Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2008