1.místo – návrh č. 17

účastník, autor: Ing. arch. Jan Psota, Žďár nad Sázavou spolupracující osoby: Bc. Iveta Horáková, Bc. Jan Augustin, Ing. arch. Tomáš Bezchleba, Ing. arch. Zbyněk Buchta

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

     Návrh nejlépe naplňuje představy zadavatele v oblasti urbanismu i dopravy, vyváženě řeší všechny
části území a vhodně člení dílčí plochy parteru. Řešení logicky vychází z funkčních složek v území.
Dopravní řešení splňuje všechny požadavky pro chodce, cyklisty i automobilovou dopravu,
v souvislosti s vývojem integrovaného dopravního systému je možné do budoucna zvážit jiné
umístění autobusových zastávek. Návrh jasně vymezuje funkce prostor, dobře orientuje jejich
uživatele a vytváří přirozené centrum města. Z vizualizací je patrné promyšlené materiálové detailní
řešení parteru, mobiliáře a sadovnictví. Předpokládané náklady realizace návrhu jsou reálné a
odpovídají požadavkům zadavatele. Návrh umožňuje realizaci v etapách.

 Obrázky se zvětšují proklikem

Projekt Revitalizace centra - 1.místo – návrh č. 17

Projekt Revitalizace centra - 1.místo – návrh č. 17

Projekt Revitalizace centra - 1.místo – návrh č. 17