6. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 25.10.2007