Obnova zámeckého parku

stom

 

 

 

 

Zámecký park obsahuje velký potenciál dalšího rozvoje a možnosti využívání.

 

 

 

 

 

Cílem projektu je přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho bude dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů a nevhodných náletových dřevin,            ošetřením perspektivních stromů, výsadbami hodnotných dřevin a přeměnou ruderálních porostů na travnaté plochy.

Potom se park stane vyhledávaným místem využívaným pro odpočinek a rekreaci.