Záměr rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí

Pískovna Planá nad Lužnicí - rozšíření těžebního prostoru

Záměr rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí - ortofotomapa