Změna územního plánu

1.    Pojmenování (název) životní situace
Změna územního plánu


 2.     Základní informace k životní situaci 
 Žádost o změnu územního plánu


   3.   Kdo   je oprá vněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník pozemku


4.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři a obsahuje předepsané přílohy žádosti. Žadatel musí v žádosti uvést konkrétní požadavky v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru.


5.     Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti


6.    Na které instituci životní situaci řešit
MěÚ Planá nad Lužnicí, stavební referent


7.     Jaké doklady je nutné mít s sebou
Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení změny územního plánu, návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.


8.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář - žádost o změnu územního plánu

9.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.


10.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení
vyplývají ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění