Znalecký posudek Ing. Michael Barchánek

ZNALECKÝ  POSUDEK

 

Pro potřeby správního řízení o vydání souhlasu s aktualizovaným provozním řádem zařízení k využívání odpadů v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí

Znalecký posudek byl zadán usnesením odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice ze dne 27.10.2011 pod č.j. KUJCK 7723/2011 OZZL/26/Tu takto:

„V rámci znaleckého posudku znalec provede odborné posouzení využívání zemin a rybničního bahna k rekultivaci pískovny Hůrka u Plané nad Lužnicí a to zejména s ohledem na obsah arzenu v návaznosti na již vypracované hodnocení rizika v dané lokalitě provedené firmou DEKONTA, a.s. z května 2010 a znalecký posudek ing.Pavla Benkoviče z června 2010 a stanoví hraniční hodnotu obsahu arzenu v odpadech, využívaných k rekultivaci. Znalec je oprávněn ve znaleckém posudku uvést svá další zjištění.“