Město a jeho správa

       

fara    Městský úřad Planá nad Lužnicí    pohled na řeku Lužnici

 

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2022


SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2022


 

Výběrové řízení na pečovatelku/zástupce vedoucí DPS


 

Výluky železniční přepravy září 2022

V září 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati

číslo 220 České Budějovice - Tábor s omezením provozu.

Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD

v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/) ​​


 

UZAVÍRKA PLÁNSKÉHO MOSTU

Uzavírka plánského mostuPlánský most je od pondělí 25. 7. 2022 uzavřen a je nahrazen provizorním mostem se střídavým provozem, řízený semafory.

Provizorní most souží osobním automobilům do hmotnosti 3,5 tuny, cyklistům a chodcům. Výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému, vozy firmy Rumpold a linkové autobusy.

 

 


 

Milostivé léto 2022

Milostivé léto umožňuje lidem zbavit se dluhů a exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům.

Termín, kdy lze využít: 

od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem této oddlužovací akce.

Koho se týká milostivé léto?

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp.
Na právnické osoby se akce nevztahuje.

Kterých exekucí se milostivé léto týká?

Jde o exekuce, které splňují tři podmínky:

  • byly zahájeny před 28. 10. 2021,
  • vede je soudní exekutor a
  • oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. 

Více informací naleznete stránkách www.milostiveleto.cz nebo www.exekuce.justice.cz/milostive-leto/