Město a jeho správa

       

fara    Městský úřad Planá nad Lužnicí    pohled na řeku Lužnici

 

Místní poplatky v roce 2022

Místní poplatky v roce 2022

Nově je vyhláškou 4/2021, o místním poplatku za provoz systému odpadového

hospodářství města nastavena povinnost platit poplatky plánským občanům vlastnícím

v katastrálním území stavbu určenou k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu,

kde není nikdo přihlášen ve výši 350,- Kč/ za rok.

 

Poplatky lze uhradit přímo na účet města 0701419349/0800, nebo složenkou. 

Variabilním symbolem je rodné číslo, nebo č.p. či č.e. nemovitosti.

Lze také zaplatit na pokladně městského úřadu a to v hotovosti, nebo kartou. Upřednostňujeme platbu přes účet.

 

Slevy a povinnosti související s místními poplatky najdete upřesněné v obecně závazných vyhláškách.

 

Připomínáme opět povinnost nahlásit na městském úřadu jakým čipem byl očipován Váš pes.


 

Místní poplatky na rok 2022

za svoz odpadu a ze psů se budou vybírat

na pokladně městského úřadu až od 17. 1. 2022.

Děkujeme za pochopení.


 

 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ A PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY


VEŘEJNÉ BRUSLENÍ A PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHYVEŘEJNÉ BRUSLENÍ


 

Milostivé léto

Milostivé léto umožňuje lidem zbavit se dluhů a exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům.

Termín, kdy lze využít: 

28. října 2021 až 28. ledna 2022.

Koho se týká milostivé léto?

 „Fyzických osob, které mají dluh u města, například z nájemného, poplatku za odpad, psa, nebo pokuty, a tento dluh je vymáhán exekutorem. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci,“ 

Proč se milostivé léto vyplatí?

 Dlužníky, kteří splní podmínky tzv. Milostivého léta, exekutor osvobodí od neuhrazeného příslušenství dluhu (nákladů exekuce, úroků a penále) a exekuci zastaví.

Co musí dlužník udělat?

  • Zjistit u exekutora výši jistiny (původního dlužného nájemného, poplatku apod.).
  • V termínu od 28. 10.2021 do 28. 1. 2022 (nejpozději) zaplatit vymáhanou jistinu a 907,50 Kč na náklady exekuce.
  • Oznámit exekutorovi, že hradí jistinu a využívá „Milostivé léto.

Více informací naleznete Milostivé léto – Exekuce