Město a jeho správa

       

fara    Městský úřad Planá nad Lužnicí    pohled na řeku Lužnici

 

Kalendáře města Planá nad Lužnicí na rok 2023

 jsou v prodeji na pokladně městského úřadu, v knihovně a v infocentru.

Stolní kalendář 70 Kč/ks a nástěnný kalendář 90Kč/ks

Kalendáře města Planá nad Lužnicí na rok 2023


 

Výluky Českých drah

V listopadu a prosinci 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 220 České Budějovice - Tábor s omezením provozu.

Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)



 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vjr-220-os-501977368.pdf 262.3 Kb
vjr-220-r-ta-ve.pdf 320.5 Kb
vjr-220-r-ve-cb.pdf 269.8 Kb
vyveska-nocni.pdf 590.2 Kb
vyveska.pdf 407.8 Kb

My v tom Jihočechy nenecháme II.

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí schválilo na svém 18. zasedání, zapojení města do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme II, který vyhlásil Jihočeský kraj. Hlavním cílem tohoto dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, trvale žijících ke stejnému dni v Plané nad Lužnicí. Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Plané nad Lužnicí ke dni 1. 8. 2022. Žádosti o podporu budou přijímány od 10. 10. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

1. Podmínky pro žadatele o podporu dětí do 3 let (do 8 let pokud pobírají příspěvek na péči)

 • děti do 3 let (do 8 let handicapované děti) k 1. 8. 2022,
 • trvalý pobyt ve městě k 1. 8. 2022,
 • domácnost pobírá Přídavek na dítě (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírá Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč,
 • rodič/zákonný zástupce není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení,
 • dítě pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let nesmí zároveň čerpat v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Žádosti o podporu rodin s dětmi můžete vyzvednout na MěÚ Planá nad Lužnicí v 1. patře u paní Venduly Trachtové nebo v přízemí u paní Evy Čecháčkové, případně je možné žádost stáhnout na webových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz. Vyplněné žádosti se všemi přílohami přineste na MěÚ nejpozději do 31. 12. 2022.

Výše finanční podpory na dítě činní 4 000 Kč. 100% výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím města.

 

2. Podmínky pro žadatele o podporu poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu

 • trvalý pobyt ve městě k 1. 8. 2022,
 • žadatelé pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč,
 • proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Žádosti o podporu poživatelů důchodu můžete vyzvednout v Domě s pečovatelskou službou, Zákostelní 661 u paní Terezy Jindrové, případně je možné žádost stáhnout na webových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz, Vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do 31. 12. 2022 do DPS.

Výše finanční podpory v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Podrobné informace k tomuto programu naleznete na webových stránkách: www.myvtomjihocechynenechame.cz

nebo můžete využít tel.: 386 720 397, případně

e-mail: podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz


 

UZAVÍRKA PLÁNSKÉHO MOSTU

Uzavírka plánského mostuPlánský most je od pondělí 25. 7. 2022 uzavřen a je nahrazen provizorním mostem se střídavým provozem, řízený semafory.

Provizorní most slouží osobním automobilům do hmotnosti 3,5 tuny, cyklistům a chodcům. Výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému, vozy firmy Rumpold a linkové autobusy.

 

 


 

Výluky Českých drah v prosinci 2022

V prosinci 2022 bude omezení železniční dopravy na trati

číslo 220 Veselí nad Lužnicí - Tábor s omezením provozu.

Z tohoto důvodu budou dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci

omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vjr-220-os-9.a-12.12.-93142-.pdf 243.4 Kb