Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

       

       

Aktualizace k otevření vodní nádrže ve sportovním centru "Za řekou"

Vážení spoluobčané,

s ohledem na příznivý vývoj klimatických podmínek Město Planá nad Lužnicí informuje o otevření vodní nádrže pro veřejnost.

Oproti původně plánovanému termínu 15.6.2019, bude vodní nádrž ve sportovním centru „Za řekou“ otevřena již tento týden

ve středu 5/6/2019 od 13,00 hodin do 20,00 hodin.

K dispozici budou volejbalové míče, sportovní náčiní na stolní tenis , které bude možno zapůjčit u obsluhy sportovního centra.

Těšíme se na Vaší návštěvu. 

                                                                                                                 ing. Doležal, Petr, tajemník města

 

Informace k provozu vodní nádrže ve sportovním areálu "Za řekou"

Vážení spoluobčané,

s příchodem měsíce června je spojen vždy konec školních povinností dětem a blížící se počátek letních prázdnin. Rovněž i město Planá nad Lužnicí se na tuto příjemné období připravuje a dovoluje si vás informovat o provozu vodní nádrže ve sportovním areálu „Za řekou“, který je již v provozu. Otevření vodní nádrže je připraveno od 15.6.2019 v závislosti na klimatických podmínkách.

Stejně jako v roce minulém je provoz v měsících červen a září o víkendech od 9,00  - 20,00 hodin. Ve všedních dnech odpoledne od  13,00 - 20,00 hodin.

V období letních prázdnin (červenec, srpen) je provozní doba vodní nádrže po celý týden od 9,00 – 20,00 hodin pro veřejnost.

Pevně věříme, že počasí bude přát a vy budete moci maximálně užívat odpočinku a sluníčka ve sportovním areálu s vodní nádrží. Ceny vstupného jsou nezměněné, permanentní vstupenky je možno zakoupit na pokladně Městského úřadu již nyní.

Přejeme krásné a klidné letní období  a mnoho příjemných zážitků.

Ing. Doležal P., tajemník města

PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADU

PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

jak už jsme vás informovali v posledním vydání Plánských ozvěn, připravili jsme pro vás možnost platit na pokladně Městského úřadu prostřednioctvím platebních  karet Mastercard a Visa. Tato služba pro vás již je plně funkční a je možno ji využívat při platbách místních poplatků. 

                                                                                                                                                                          ing. Doležal Petr, tajemník úřadu

                    

Tisk článku

Studie Zelené Vrchy

„Zelené vrchy“

Studie Zelené Vrchy

 

       Renomovaný architektonický atelier „Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.“ z Valtic zpracoval pro Město Planá nad Lužnicí studii pro vytvoření klidové oblasti, které bude zároveň plnit i funkci izolační zeleně. Pracovní název pro projekt dalšího městského parku je „Park Zelené vrchy Planá nad Lužnicí“.  Studie podle názoru vedení města přesně naplňuje podmínky stanovené pro její zpracování.  Najdeme zde klidové části pro oddech občanů i celých rodin, nové herní prvky pro aktivity dětí, území pro sportovní aktivity dospělých i místo pro pohled do krajiny. Zároveň plánovaná modelace terénu umožňuje i vytvoření prostorů pro sportovní aktivity zejména dětí, které dnes už nikde jinde v Plané nejsou možné. Území je zároveň prostřednictvím „Lipové aleje“ propojené s  již upraveným a hojně využívaným prostorem zámeckého parku na Strkově. Vzniká tak velký prostor pro oddych Pláňáku o celkové rozloze cca 6 ha, přičemž každá z těchto oblastí má svůj osobitý charakter. Nový park bude podporovat spíše aktivní trávení volného času, zatímco Strkovský park je spíše prostorem pro klidné posezení, oddych a příp. kulturní vyžití. 

 

                                                                                                                    Stanislav Vyhnal

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plana-zelene-vrchy-situace-a2.pdf 6428.5 Kb
Tisk článku
Uzavření sběrného dvora v době státního svátku 6.7.2019
více
Zveřejnění záměru na výpůjčku sálu v sokolovně
více
Závěrečný účet za rok 2018
více
Porucha na VO - ul. Lipová
více
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení doručení veřejnou vyhláškou - "Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA - obnova kanalizace a vodovodu"
více
Rozpočtová opatření na rok 2019 č. 30 - 45
více
Rozpočtová opatření č. 30 až č. 45
více
Zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č.1797/2, 1795, 3149 a část 3140/4
více
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - na silnici u rybníka Koberný
více
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Strkovská, okrouhlická, Průběžná, U Dubu, Borecká, Luční, Na Pískách, Bejblíkova
více
Oznámené zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Regenerace sídliště v Plané nad Lužnicí
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/214
více
Rozhodnutí - stavební povolení - "Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor, II část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí"
více
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 29
více
Hospodaření města k 30.4.2019
více
Hospodaření města k 31.3.2019
více
Usnesení ze 4.ZM konaného dne 28.5.2019
více
Odpojení lamp VO - sběrný dvůr, propustek
více
Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I.třídy
více
12. RM konaná dne 3.5.2019
více
Aktualizace k otevření vodní nádrže ve sportovním centru "Za řekou"
více
Dražební vyhláška - č.j. 147 EXD 1/19 -1
více
Dražební vyhláška - č.j. 147 EXD 2/19-1
více
Závěrečný účet za rok 2018 - Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Informace k provozu vodní nádrže ve sportovním areálu "Za řekou"
více
11. RM konaná dne 16.4.2019
více
Rozpočtová opatření č. 20 až č. 27
více
PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADU
více
1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“
více
Jak nakládat s obaly - značky uvedené na obalech
více
Hospodaření města k 28.2.2019
více
Rozpočtová opatření č. 12 až č. 19
více
Uzavření SD - teplovod
více
Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení.Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO a výměny stožárů.
více
VÝLET NA ŠUMAVU
více
Otevírací doba sběrného dvora v době státních svátků
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
více
Schéma výstavních prostor v galerii
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 11
více
Střednědobý výhled rozpočtu Města Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.1.2019
více
Střednědový výhled rozpočtu města do roku 2024
více
Stavební úpravy DPS Planá nad Lužnicí – V.etapa
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v třípodlažní střední části objektu, která byla realizována v rámci II.,III a IV etapy. Společně se stavebními úpravami budou řešeny i nové rozvody studené a teplé užitkové vody v této části objektu a úprava elektroinstalace v koupelnách. Celkově je rekonstrukce naplánována v koupelnách a kuchyňkách v 6-ti bytech, částečně v dalších 3 bytech (v kuchyňkách), ve 3 kuchyňkách přiléhajících k technickým a kancelářským prostorám, v prádelnách a přilehlých skladech
více
Komunikace ul. Trnková
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchů místní obslužné komunikace - ulice Trnková, která se nachází v oblasti stávající zástavby rodinných domů v místní části Soukeník
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
více
Hospodaření města k 31.12.2018
více
Plán výstav pro rok 2019
více
Rozpočtová opatření č. 127 až č. 153
více
Kalkukace ceny tepla na rok 2019
více
Plán výstav pro galerii Fara 2019
více
Chodník – ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí II
Předmětem plnění opakované veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Dále dojde k vybudování veřejného osvětlení podél předmětné ulice.
více
Hospodaření města k 30.11.2018
více
Rozpočet na rok 2019
více
Rozpočet města na rok 2019
více
Rozpočet na rok 2019 Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Dotace z prostředků města Planá nad Lužnicí
více
Ceník služeb TSM
Ceník služeb a prací poskytovaných TSM Planá nad Lužnicí s.r.o.
více
Hospodaření města k 31.10.2018
více
Rozpočtová opatření č. 111 až č. 126
více
Hospodaření města k 30.9.2018
více
Lepší mobilita k lékaři
více
Žádost doručená 15. 11. 2018
více
VÝSADBA STROMŮ V KRAJINĚ
více
REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ DPS
více
REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ PLÁNSKÉ NÁBŘEŽÍ
více
2. RM konaná dne 15.11.2018
více
2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“
více
1. RM konaná dne 7.11.2018
více
Rozpočtová opatření č. 99 až č. 110
více
Rozpočtové opatření č. 82
více
Hospodaření města k 31.8.2018
více
Rozpočtová opatření č. 83 až č. 98
více
Výsledky voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.7.2018
více
Rozpočtová opatření č. 67 až č. 81
více
Hospodaření města k 30.6.2018
více
oznámení o konání voleb
více
informace o sídle a počtu volebních okrsků
více
počty zastupitelů v novém volebním období
více
Rozpočtová opatření č. 58 až č. 66
více
107. RM konaná dne 8.8.2018
více
106. RM konaná dne 25.7.2018
více
105.RM konaná dne 11.7.2018
více
Představení města
více
104.RM konaná dne 27.6.2018
více
Žádost doručená 18. 7. 2018
více
Žádost doručená 27. 6. 2018
více
Hospodaření města k 31.5.2018
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 57
více
Žádost doručená 6. 6. 2018
více
Závěrečný účet města za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 29 až č. 39
více
Rozpočtové opatření č. 28
více
Hospodaření města k 30.4.2018
více
Žádost doručená 31.5.2018
více
OZV č. 2/2018
, kterou se vydává požární řád obce
více
Nové webové stránky
více
98. RM konaná dne 18.4.2018
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 21 až č. 27
více
Hospodaření města k 31.3.2018
více
97. RM konaná dne 11.4.2018
více
96. RM konaná dne 4.4.2018
více
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 20
více
Hospodaření města k 28.2.2018
více
Hospodaření města k 31.1.2018
více
Hospodaření města k 31.12.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená 9.2.2018
více
90. RM konaná dne 24.1.2018
více
89. RM konaná den 10.1.2018
více
88. RM konaná dne 28.12.2017
více
Rozpočtová opatření č. 107 až č. 147
více
Žádost doručená 7.1.2018
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2023
více
Rozpočet na rok 2018
více
Hospodaření města k 30.11.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích
více
Hospodaření města k 31.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 93 až č. 106
více
Žádost doručená dne 23.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 81 až č. 92
více
Rozpočtová opatření č. 79 až č. 80
více
84. RM konaná dne 8.11.2017
více
83. RM konaná dne 31.10.2017
více
82. RM konaná dne 18.10.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2017
více
Volba prezidenta_12. - 13. 1. a 26. - 27. 1. 2018
více
Studie Zelené Vrchy
více
Zápis sportovní komise 2017
více
Rozpočtová opatření č. 65 až č. 78
více
80. RM konaná dne 20.9.2017
více
Hospodaření města k 31.8.2017
více
79. RM konaná dne 30.8.2017
více
Hospodaření města k 31.7.2017
více
Rozpočtová opatření č. 57 až č. 64
více
18. ZM konané dne 9. 8. 2017
více
Hospodaření města k 30.6.2017
více
Rozpočtová opatření č. 51 až č. 56
více
78. RM konaná dne 11. 8. 2017
více
Základní informace
více
77. RM konaná dne 26. 7. 2017
více
17. ZM konané dne 19. 7. 2017
více
Hospodaření města k 31.5.2017
více
76. RM konaná dne 12. 7. 2017
více
75. RM konaná dne 28. 6. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 50
více
74. RM konaná dne 14. 6. 2017
více
16. ZM konané dne 5. 6. 2017
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená dne 23. 3. 2017
více
Žádost doručena dne 30. 1. 2017
více
Žádost doručena dne 5. 1. 2017
více
Vnitřní směrnice č. 1/ 2014 včetně změny č. 1
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Pokladní hodiny
více

čtvrtek 27.6.2019
den: 31°C
noc: 16°C
pátek 28.6.2019
den: 27°C
noc: 15°C
sobota 29.6.2019
den: 29°C
noc: 16°C