Město a jeho správa

       

       

Aktuální informace COVID - 19 sledujte níže

Vážení spoluobčané s ohledem na vývoj situace ohledně COVID -19 uvádíme pro vás internetové odkazy s aktuálními informacemi

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Další užitečné informace na těchto odkazech:

https://special.novinky.cz/covid-19/

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 23.3.2020

Regulační opatření v dopravě za nouzového stavu

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-hejtmanky-jihoceskeho-kraje.pdf 254.5 Kb

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23.3.2020

 • CELOSTÁTNÍ KARANTÉNA VČETNĚ VŠECH ZAVEDENÝCH OPATŘENÍ BYLA PRODLOUŽENA DO 1. DUBNA 2020

 

 • ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY  8,00 – 10,00 hodin !!!! -- platí pro obchody nad 500 m2 s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a jiným drogistickým zbožím ( TOTO OPATŘENÍ SE NEVZTAHUJE NA OBCHODY DO 500 m2 ) 
  • pro občany nad 65 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu
  • osoby zdravotně postižené starší 50 let včetně zajištění nezbytného doprovodu
  • pracovníky  a osoby zajišťující a poskytující pečovatelské služby
  • věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen

Platí od 25/3/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení provozu MHD

 

 

UPOZORNĚNÍ  PRO CESTUJÍCÍ MHD

Na základě vyhlášeného omezení pohybu osob z důvodu šíření

koronaviru COVID-19 dochází s platností od pondělí 23. 3. 2020

k mimořádnému zavedení prázdninového - letního provozu MHD

a tedy k částečnému omezení. Nebudou v provozu linky č. 12 a 14,

dojde k částečné redukci spojů na lince č.10 a další dílčí změny

se týkají i některých dalších linek. Prázdninové - letní jízdní řády najdete

na zastávkových jízdních řádech vždy v jejich pravé části

ve sloupci nazvaném „Pracovní den  –  omezení dopravy MHD

od 1. července do 31. srpna“.

 Sobotní a nedělní provoz se nemění.

 


 

 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLANÁ NAD LUŽNICÍ

CELOSTÁTNÍ KARANTÉNA

NAŘÍZENÁ VLÁDOU ZE DNE 16.3.2020

 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OD 16/3 – DO ODVOLÁNÍ

 

PO              14,00   -   17,00

ST               14,00   -   17,00


 

OMEZENÍ PROVOZU POKLADNY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

 • zakázány hotovostní operace na pokladně
 • povoleny pouze bezhotovostní operace prostřednictvím platebního terminálu
 • číslo účtu pro provedení potřebných plateb   0701419349/0800

 

Na základě usnesení vlády ze dne 15.3.2020 o přijetí

krizového opatření spočívajícího v zákazu volného

pohybu osob na území České republiky

nelze konat svatební obřady.

 


 

Uzavření sběrného dvora

Sběrný dvůr je od 16.3.2020 uzavřen až do odvolání.


 

Služba pro osamělé seniory

Město Planá nad Lužnicí nabízí osamělým seniorům starším 65ti let pomoc s obstaráním základních potravin a nezbytných léků po dobu trvání nouzového stavu v ČR. Služba je určena pro seniory, kterým nemohou tyto služby obstarat příbuzní nebo známí.

Zájemci mohou volat na tel. číslo 728 925 045 v čase od 7:00 do 15:00 hod.


 

 

Regulační opatření Jihočeského kraje pro veřejnou dopravu

Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí:

 • Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)
 • Cestující nebudou odbaveni řidičem (JÍZDNÉ ZDARMA)

Dopravce dále z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou).

Děkujeme za pochopení a za dodržování nařízených pravidel.

COMETT PLUS, spol. s r. o.


 

 

Změna otevírací doby České pošty

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu

na území ČR mají všechny pošty od 19.3.2020 do odvolání

upravenou otevírací dobu max. do 16 hodin

a v sobotu a neděli zavřeno.

Každý den bude od 10 do 12 hodin obsluha pouze pro klienty straší 65 let.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200319115203.pdf 60.4 Kb

INFORMACE OD SPOLEČNOSTI ČEVAK

 

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum.

Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách.

S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.

Dne 16.3.2020

Vedení společnosti ČEVAK a.s.

--------------------------------------------------------------------------------

Krizová opatření města Planá nad Lužnicí

Krizové opatření města Planá nad Lužnicí

 

Krizové opatření města Planá nad Lužnicí

Informace ze zdravotního střediska pro dospělé pacienty

Informace ze zdravotního střediska pro dospělé pacienty

Tisk článku

Studie Zelené Vrchy

„Zelené vrchy“

Studie Zelené Vrchy

 

       Renomovaný architektonický atelier „Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.“ z Valtic zpracoval pro Město Planá nad Lužnicí studii pro vytvoření klidové oblasti, které bude zároveň plnit i funkci izolační zeleně. Pracovní název pro projekt dalšího městského parku je „Park Zelené vrchy Planá nad Lužnicí“.  Studie podle názoru vedení města přesně naplňuje podmínky stanovené pro její zpracování.  Najdeme zde klidové části pro oddech občanů i celých rodin, nové herní prvky pro aktivity dětí, území pro sportovní aktivity dospělých i místo pro pohled do krajiny. Zároveň plánovaná modelace terénu umožňuje i vytvoření prostorů pro sportovní aktivity zejména dětí, které dnes už nikde jinde v Plané nejsou možné. Území je zároveň prostřednictvím „Lipové aleje“ propojené s  již upraveným a hojně využívaným prostorem zámeckého parku na Strkově. Vzniká tak velký prostor pro oddych Pláňáku o celkové rozloze cca 6 ha, přičemž každá z těchto oblastí má svůj osobitý charakter. Nový park bude podporovat spíše aktivní trávení volného času, zatímco Strkovský park je spíše prostorem pro klidné posezení, oddych a příp. kulturní vyžití. 

 

                                                                                                                    Stanislav Vyhnal

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plana-zelene-vrchy-situace-a2.pdf 6428.5 Kb
Tisk článku