Město a jeho správa

       

fara    Městský úřad Planá nad Lužnicí    pohled na řeku Lužnici

 

Volba prezidenta republiky II. kolo

se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hod. do 14 hod. Pro volbu prezidenta republiky 2023 je možné požádat o vydání voličského průkazu osobně na MěÚ Planá nad Lužnicí nejpozději do 25. ledna 2023 do 16 hodin. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Pokud se volič nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, může využít hlasování do přenosné volební schránky. Lze o to požádat MěÚ na tel. 383 134 067 nejpozději do 27. ledna 2023 do 12 hodin nebo volební komisi ve dnech voleb na tel. 730 598 050.

Informace pro voliče v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Pokud v rozhodné době bude mít volič nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu nemoci Covid-19, může využít některého z následujících způsobů zvláštního hlasování:

  • hlasování na volebním stanovišti (drive-in) ve středu před volbami 25. ledna, od 8:00 do 17:00 na určeném místě, a to bez předchozího objednání.
  • hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb), a to na základě předchozí telefonické žádosti o její přistavení, a pouze tehdy, pokud se volič z vážných důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště. Telefonní číslo pro objednání zvláštní přenosné schránky: 386 720 235 

Podrobné informace o možnostech hlasování pro voliče v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19

Drive-in stanoviště Tábor

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107

Hlasovací místo se nachází cca 50 m za vjezdem do areálu.

Souřadnice místa: 49.4143058N, 14.6868097E odkaz

 

Volba prezidenta republiky


 

Výsledky prezidentských voleb u nás v Plané nad Lužnicí

Výsledky prvního kola prezidentských voleb u nás v Plané nad Lužnicí


 

Harmonogram svozu komunálního odpadu

Harmonogram svozu komunálního odpadu


 

 

 


 

Datové schránky

Datové schránkyVážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

 


 

Kalendáře města Planá nad Lužnicí na rok 2023

 jsou v prodeji na pokladně městského úřadu, v knihovně a v infocentru.

Stolní kalendář 70 Kč/ks a nástěnný kalendář 90Kč/ks

Kalendáře města Planá nad Lužnicí na rok 2023


 

UZAVÍRKA PLÁNSKÉHO MOSTU

Uzavírka plánského mostuPlánský most je od pondělí 25. 7. 2022 uzavřen a je nahrazen provizorním mostem se střídavým provozem, řízený semafory.

Provizorní most slouží osobním automobilům do hmotnosti 3,5 tuny, cyklistům a chodcům. Výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému, vozy firmy Rumpold a linkové autobusy.