Info

Aktuální informace COVID - 19

Vážení spoluobčané s ohledem na vývoj situace ohledně COVID - 19 uvádíme pro vás internetové odkazy s aktuálními informacemi

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

https://koronavirus.mzcr.cz/

Další užitečné informace na těchto odkazech:

https://special.novinky.cz/covid-19/

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx