ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Investice a dotace

INVESTICE A DOTACE

 INVESTICE A DOTACE

 


 

11) Přechod v ul. Strkovská

Akce "Přechod v ul. Strkovská" byla realizována za finanční podpory ve výši 120 000 Kč Nadace ČEZ v letech 2022/2023.

11) Přechod v ul. Strkovská


11) Přechod v ul. Strkovská


11) Přechod v ul. Strkovská


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-poskytnuti-dotace-ul.-strkovska.pdf 245 Kb

10/ Zimní stadion Planá nad Lužnicí

Akce ZIMNÍ STADION PLANÁ NAD LUŽNICÍ byla realizována za finanční podpory Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu v roce 2022.
Celkové náklady realizace projektu 34 307 549,17 Kč, poskytnutá dotace z Krajského investičního fondu 9 000 000,- Kč.
Projekt řešil zastřešení kluziště založené na pilotech, vybudování šaten a sociálního zázemí pro sportovce, zpevněné asfaltové plochy pod systémem chlazení ledové plochy, včetně nového osvětlení této plochy.

 10/ Zimní stadion Planá nad Lužnicí

10/ Zimní stadion Planá nad Lužnicí

10/ Zimní stadion Planá nad Lužnicí

 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
image2823130611.jpg 65 Kb
image3760232649.jpg 55.6 Kb

9/ Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí

9/ Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí

9/ Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí

9/ Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí


 

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327

8/ Projekt - Jedeme spolu dále KPF - 01 - 327


 

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

Stav před realizací

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

Stav v průběhu realizace

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

Stav po realizaci

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí

7/ Oprava a odbahnění vodních nádrží na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí


 

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237

6/ Projekt - Sousedy jsme, sousedy zůstaneme KPF - 01 -237


 

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198

5/ Projekt - "Napříč generacemi" KPF-01-198


 

4/ Projekt - Přívětivý úřad Planá nad Lužnicí CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016742


 

3/ Projekt „My k sousedům, sousedé k nám KPF-01-062"

Publicita projektu

„ My k sousedům, sousedé k nám KPF-01-062" 

3/ Projekt „My k sousedům, sousedé k nám" KPF-01-0623/ Projekt „My k sousedům, sousedé k nám" KPF-01-062

3/ Projekt „My k sousedům, sousedé k nám" KPF-01-0623/ Projekt „My k sousedům, sousedé k nám" KPF-01-062

 


 

2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“

 

2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“

 

Projekt cyklostezky a publicita projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicita projektu

„ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“

V rámci tohoto projektu se mohou nejen plánští spoluobčané těšit na  nové tři kilometry cyklostezek a vyznačených cyklotras, které začalo město budovat i díky schválené dotaci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na projekt v celkové výši 24 mil. Kč byla získána dotace ve výši cca 18 mil. Kč. Zbývající část uhradí jako spoluúčast Planá nad Lužnicí z vlastních zdrojů. V rámci projektu se začalo s budováním komunikace pro smíšený provoz cyklistů a chodců od masokombinátu přes světelnou křižovatku až k Madetě. Tento úsek bude následně prodloužen až za zatáčku před stoupáním k Silonu. Pokud se povedou dokončit úspěšně jednání se společností SILON a.s., budou zahájeny přípravné práce na pokračování cyklostezky až na hranice katastru  města Sezimovo Ústí.

Druhou budovanou cyklostezkou bude úsek od ulice Nová mezi masokombinátem a společnosti Yanfeng, která skončí na křižovatce ulice Průmyslová a sjezdu z dálnice.

Poslední stavbou bude cyklostezka od kruhového objezdu k již uváděné světelné křižovatce směrem k masokombinátu.

Vedle nových cyklostezek dojde k vyznačení cyklotras na místních komunikacích v ulicích Chýnovská, Nádražní a Husova. Po dokončení se tak budou moci občané dostat podstatně bezpečněji z centra města do průmyslové zóny, ke hřbitovu a do některých okrajových částí Plané nad Lužnicí. Součástí cyklostezek bude i jejich osvětlení a umístění kolostavů. Dokončení všech úseků právě spuštěného projektu, předpokládáme v průběhu roku 2019.

Realizaci projektu „Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“, vybudování nových cyklostezek – chodníků a vyznačení cyklotras jistě ocení nejen zaměstnanci různých firem při cestě do práce, ale i občané směřující na hřbitov, na Svit nebo do turoveckých lesů. Větší bezpečnost získají rovněž cestující městské hromadné dopravy, kteří využívají spoj č. 50.

Současně bychom chtěli rovněž i touto cestou ještě jednou poděkovat všem původním majitelům pozemků, se kterými byla vedena jednání, pokud jsme chtěli projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“ realizovat. Jednání nebyla vždy jednoduchá, ale nakonec byla zdárně dotažena do úspěšného konce a tato prospěšná stavba byla zahájena.

                                                                                                                           Jiří Šimánek, starosta města

 Publicita projektu  - billboard         

Projekt cyklostezky a publicita projektu

NA KOLE DO PRÁCE?

     Někdo používá kolo jako nejlevnější dopravní prostředek, jiný chce udělat něco pro své zdraví. Obě skupiny potřebují k jízdě na kole místo, kde mohou tuto činnost provozovat.

     K výraznému zlepšení podmínek pro cyklisty, ale i pro chodce a tím ke zvýšení bezpečnosti obou skupin účastníků silničního provozu dojde v druhé polovině letošního rolu. Na několika místech  buduje město, za přispění dotačních prostředků z IROP, komunikace se smíšeným pohybem cyklistů a chodců. Piktogramy budou rovněž vyznačeny cyklotrasy na některých stávajících komunikacích, které navedou cyklisty z centra Plané nad Lužnicí do průmyslové zóny a dalších míst v našem městě. Finančně je výstavba komunikací, přesahují svou délkou více než 3 km, kryta z IROP v výši 18 mil. Kč a vlastními zdroji města ve zbylé částce.

     Na snímku je zachyceno budování cyklostezky od kruhového objezdu směrem k masokombinátu včetně úpravy propustku pod železniční tratí. Právě tento úsek patří z hlediska technologie výstavby k těm nejnáročnějším. Dokončení celé stavby je naplánováno na říjen letošního roku. Takže po dokončení NA KOLE DO PRÁCE ale i jinam.

                                                                                                                  Jiří Šimánek, starosta města         

 

snímky z postupné výstavby

2/ Publicita projektu       2/ Publicita projektu2/ Publicita projektu2/ Publicita projektu2/ Publicita projektu

 

Projekt je stavebně dokončen, došlo k propojení další části Plané nad Lužnicí s centrem města. Stavební dodavatel odvedl dobrou práci, děkujeme.

Informace o partnerech projektu jsou instalovány, lze tedy říci "HOTOVO". 

2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“

 


 

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

Publicita projektu

„ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

 

STAVEBNÍ RUCH V PODKROVÍ ŠKOLY

V podkroví základní školy začaly s počátkem nového roku stavební práce. Společnost ACG Real, s.r.o., která byla vybrána v rádném výběrovém řízení, začala budovat dvě odborné třídy. Celkové náklady stavební části představují částku téměř 11 mil. Kč. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pokryje 90 % z uznatelných nákladů tj. částku 10 mil. Kč. Zbývající částu 1 mil. Kč profinancuje zřizovatel školy, město Planá nad Lužnicí, z vlastních zdrojů. Obnovu konektivity v celé škole za částku převyšující 2 mil. Kč zajistí společnost Stav Styl. Vybavení tříd bude následně zajišťovat jiný dodavatel, který vzejde na základě v současnosti připravovaného výběrového řízení. Celý projekt „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí je představován částkou 25,5 mil. Kč, z toho 23 mil. Kč by měla krýt dotace z IROP a 2,5 mil. Kč půjde z rozpočtu města.

     Konečný termín dokončení a předání hotové stavby je říjen 2019. Od personálu školy a jeho žáků je nezbytná trpělivost, ohleduplnost a opatrnost po celou dobu výstavby. Výsledkem budou nejen dvě nové odborné třídy, které by měly zlepšit podmínky pro odbornou přípravu nejmladší generace, ale rovněž tím dojde k navýšení učebních prostor, jejich potřeba ve škole neustále narůstá.

     Na snímku je ředitel základní školy Mgr. Pavel Grenar na jednom z kontrolních dnů.  

                                                                                                            Jiří Šimánek, starosta města

Počátek výstavby

Publicita projektuPublicita projektuPublicita projektu

..... a po dokončení stavebních prací a kolaudaci

Nově vzniklé prostory pro výuku včetně výtahu a chodbových úprav

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“ - foto