Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Investice a dotace

Projekt cyklostezky a publicita projektu

Projekt cyklostezky a publicita projektu

 

Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“

    

V rámci tohoto projektu se mohou nejen plánští spoluobčané těšit na  nové tři kilometry cyklostezek a vyznačených cyklotras, které začalo město budovat i díky schválené dotaci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na projekt v celkové výši 24 mil. Kč byla získána dotace ve výši cca 18 mil. Kč. Zbývající část uhradí jako spoluúčast Planá nad Lužnicí z vlastních zdrojů. V rámci projektu se začalo s budováním komunikace pro smíšený provoz cyklistů a chodců od masokombinátu přes světelnou křižovatku až k Madetě. Tento úsek bude následně prodloužen až za zatáčku před stoupáním k Silonu. Pokud se povedou dokončit úspěšně jednání se společností SILON a.s., budou zahájeny přípravné práce na pokračování cyklostezky až na hranice katastru  města Sezimovo Ústí.

Druhou budovanou cyklostezkou bude úsek od ulice Nová mezi masokombinátem a společnosti Yanfeng, která skončí na křižovatce ulice Průmyslová a sjezdu z dálnice.

Poslední stavbou bude cyklostezka od kruhového objezdu k již uváděné světelné křižovatce směrem k masokombinátu.

Vedle nových cyklostezek dojde k vyznačení cyklotras na místních komunikacích v ulicích Chýnovská, Nádražní a Husova. Po dokončení se tak budou moci občané dostat podstatně bezpečněji z centra města do průmyslové zóny, ke hřbitovu a do některých okrajových částí Plané nad Lužnicí. Součástí cyklostezek bude i jejich osvětlení a umístění kolostavů. Dokončení všech úseků právě spuštěného projektu, předpokládáme v průběhu roku 2019.

Realizaci projektu „Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“, vybudování nových cyklostezek – chodníků a vyznačení cyklotras jistě ocení nejen zaměstnanci různých firem při cestě do práce, ale i občané směřující na hřbitov, na Svit nebo do turoveckých lesů. Větší bezpečnost získají rovněž cestující městské hromadné dopravy, kteří využívají spoj č. 50.

Současně bychom chtěli rovněž i touto cestou ještě jednou poděkovat všem původním majitelům pozemků, se kterými byla vedena jednání, pokud jsme chtěli projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“ realizovat. Jednání nebyla vždy jednoduchá, ale nakonec byla zdárně dotažena do úspěšného konce a tato prospěšná stavba byla zahájena.

                                                                                                                           Jiří Šimánek, starosta města

 Publicita projektu  - billboard         

Projekt cyklostezky a publicita projektu