Investice a dotace

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

Publicita projektu

„ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

 

STAVEBNÍ RUCH V PODKROVÍ ŠKOLY

V podkroví základní školy začaly s počátkem nového roku stavební práce. Společnost ACG Real, s.r.o., která byla vybrána v rádném výběrovém řízení, začala budovat dvě odborné třídy. Celkové náklady stavební části představují částku téměř 11 mil. Kč. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pokryje 90 % z uznatelných nákladů tj. částku 10 mil. Kč. Zbývající částu 1 mil. Kč profinancuje zřizovatel školy, město Planá nad Lužnicí, z vlastních zdrojů. Obnovu konektivity v celé škole za částku převyšující 2 mil. Kč zajistí společnost Stav Styl. Vybavení tříd bude následně zajišťovat jiný dodavatel, který vzejde na základě v současnosti připravovaného výběrového řízení. Celý projekt „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí je představován částkou 25,5 mil. Kč, z toho 23 mil. Kč by měla krýt dotace z IROP a 2,5 mil. Kč půjde z rozpočtu města.

     Konečný termín dokončení a předání hotové stavby je říjen 2019. Od personálu školy a jeho žáků je nezbytná trpělivost, ohleduplnost a opatrnost po celou dobu výstavby. Výsledkem budou nejen dvě nové odborné třídy, které by měly zlepšit podmínky pro odbornou přípravu nejmladší generace, ale rovněž tím dojde k navýšení učebních prostor, jejich potřeba ve škole neustále narůstá.

     Na snímku je ředitel základní školy Mgr. Pavel Grenar na jednom z kontrolních dnů.  

                                                                                                            Jiří Šimánek, starosta města

Počátek výstavby

Publicita projektuPublicita projektuPublicita projektu

..... a po dokončení stavebních prací a kolaudaci

Nově vzniklé prostory pro výuku včetně výtahu a chodbových úprav

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“

1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“