Městská policie
ikona článku

Městská policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 v příloze.

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a plní další úkoly v rámci působnosti města.

Její služebnu naleznete v přízemí budovy Městského úřadu, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí.

Kontakt na Městskou policii Planá nad Lužnicí:

Tel:                  383 133 292

email:              MP@plananl.cz

 

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE Planá nad Lužnicí

Ing. Libor Filip , tel.   731 677 210         Miloslav Volek, tel. 731 677 209                   DiS. David Valerián, tel. 737 750 243

Městská policie Planá nad Lužnicí                  Městská policie Planá nad Lužnicí                      Městská policie Planá nad Lužnicí

 

PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
  • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení.
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci.
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích projednává přestupky v blokovém řízení, další přestupky předává k projednávání přestupkovému oddělení města.
  • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
  • Zabezpečuje odchyt psů.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výsledná zpráva o činnosti MP 2012.pdf Zpráva o činnosti za rok 2012 677.1 Kb
Výsledná zpráva o činnosti MP 2013.pdf Městská policie Planá nad Lužnicí 657 Kb
zprava-o-cinnosti-mestske-policie-plana-nad-luznici-za-rok-2016.pdf Zpráva o činnosti MP 2016 423 Kb
zprava-o-cinnosti-mp-2017.pdf Zpráva o činnosti MP 2017 495.1 Kb