Městská policie
ikona článku

Městská policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 v příloze.

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a plní další úkoly v rámci působnosti města.

Její služebnu naleznete v přízemí budovy Městského úřadu, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí.

Kontakt na Městskou policii Planá nad Lužnicí:

Tel:                  383 133 292

email:              MP@plananl.cz

 

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE Planá nad Lužnicí

Ing. Libor Filip                                                  Miloslav Volek

Městská policie Planá nad Lužnicí                  Městská policie Planá nad Lužnicí

 

PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
  • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení.
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci.
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích projednává přestupky v blokovém řízení, další přestupky předává k projednávání přestupkovému oddělení města.
  • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
  • Zabezpečuje odchyt psů.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výsledná zpráva o činnosti MP 2012.pdf Zpráva o činnosti za rok 2012 677.1 Kb
Výsledná zpráva o činnosti MP 2013.pdf Městská policie Planá nad Lužnicí 657 Kb
zprava-o-cinnosti-mestske-policie-plana-nad-luznici-za-rok-2016.pdf Zpráva o činnosti MP 2016 423 Kb
zprava-o-cinnosti-mp-2017.pdf Zpráva o činnosti MP 2017 495.1 Kb