Město a jeho správa

Milostivé léto

Milostivé léto umožňuje lidem zbavit se dluhů a exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům.

Termín, kdy lze využít: 

28. října 2021 až 28. ledna 2022.

Koho se týká milostivé léto?

 „Fyzických osob, které mají dluh u města, například z nájemného, poplatku za odpad, psa, nebo pokuty, a tento dluh je vymáhán exekutorem. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci,“ 

Proč se milostivé léto vyplatí?

 Dlužníky, kteří splní podmínky tzv. Milostivého léta, exekutor osvobodí od neuhrazeného příslušenství dluhu (nákladů exekuce, úroků a penále) a exekuci zastaví.

Co musí dlužník udělat?

  • Zjistit u exekutora výši jistiny (původního dlužného nájemného, poplatku apod.).
  • V termínu od 28. 10.2021 do 28. 1. 2022 (nejpozději) zaplatit vymáhanou jistinu a 907,50 Kč na náklady exekuce.
  • Oznámit exekutorovi, že hradí jistinu a využívá „Milostivé léto.

Více informací naleznete Milostivé léto – Exekuce