Město a jeho správa

Místní poplatky na rok 2021

 

Druh poplatku

Plátce poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek ze psů

V rodinném domě

Držitel psa

200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč/rok

30. června 2021

Poplatek ze psů v ostatních objektech

Držitel psa

700 Kč a za každého dalšího psa 1050 Kč/rok

30. června 2021

Poplatek ze psů u osob starších 65 let

Držitel psa

200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč/rok

30. června 2021

Poplatek z pobytu

Poskytovatel pobytu

15 Kč za každý započatý den

čtvrtletně

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Uživatel prostranství

10-50 Kč za m2 a den

Při oznámení

 užívání VP

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Fyzická osoba přihlášená  k pobytu v obci včetně cizinců

700 Kč/rok

30. června 2021

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vlastník stavby  určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není nikdo přihlášen

600 Kč/rok

30. června 2021

Kromě navýšení poplatků za odpad, je nově vyhláškou č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedena i povinnost platit poplatky plánským občanům vlastnícím v katastrálním území stavbu určenou k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není nikdo přihlášen. Je to z důvodu, že tyto stavby jsou často pronajímány.

 

Poplatky lze uhradit přímo na účet města 0701419349/0800, nebo složenkou.  Variabilním symbolem je rodné číslo, nebo č.p. či č.e. nemovitosti. Lze také zaplatit na pokladně městského úřadu a to v hotovosti, nebo kartou. Upřednostňujeme platbu přes účet.

 

            Slevy a povinnosti související s místními poplatky najdete upřesněné v obecně závazných vyhláškách.