Město a jeho správa

Místní poplatky v roce 2022

Místní poplatky v roce 2022

Nově je vyhláškou 4/2021, o místním poplatku za provoz systému odpadového

hospodářství města nastavena povinnost platit poplatky plánským občanům vlastnícím

v katastrálním území stavbu určenou k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu,

kde není nikdo přihlášen ve výši 350,- Kč/ za rok.

 

Poplatky lze uhradit přímo na účet města 0701419349/0800, nebo složenkou. 

Variabilním symbolem je rodné číslo, nebo č.p. či č.e. nemovitosti.

Lze také zaplatit na pokladně městského úřadu a to v hotovosti, nebo kartou. Upřednostňujeme platbu přes účet.

 

Slevy a povinnosti související s místními poplatky najdete upřesněné v obecně závazných vyhláškách.

 

Připomínáme opět povinnost nahlásit na městském úřadu jakým čipem byl očipován Váš pes.