ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Nakládání s odpady

Odpady aktuálně


K 1.1.2022 došlo ke změně pracovníků sběrného dvora. Ve sběrném dvoře bude nově obsluhovat pan Jan Čapek a pan Jan Sfferle.
Od 1.1.2021 nabyl účinnosti nový odpadový zákon č. 541/2020.


Pro rok 2022 jsou stanovené tyto sazby místního poplatku. Občan s trvalým pobytem v Plané nad Lužnicí bude platit za odpad 700,- Kč za osobu a rok, vlastník nemovitosti, kde není nikdo přihlášený bude platit 700,- Kč za nemovitost a rok. Vlastník nemovitosti, kde není nikdo přihlášený a má trvalý pobyt v Plané nad Lužnicí bude platit 350,- Kč za nemovitost a rok. Osvobozeno od poplatku za odpad je 3. a další dítě. Občané s trvalým pobytem nepřetržitě pobývající v cizině. Občané s trvalým pobytem umístění v zařízeních(sociálních, zdravotních). Bližší informace v Obecně závazné vyhlášce 4/2021.

Kdo má zájem a má uhrazený poplatek za odpad může si na městském úřadu vyzvednout sadu tašek na domácí třídění odpadu - plast, sklo, papír. Tašky jsou k dispozici o objemu 20 nebo 40 litrů. Jedna sada pro jednu domácnost. Kromě tašek jsou k dispozici i krabičky na třídění baterií v domácnosti.Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do igelitových pevných pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Podrobný návod jak nakládat s komunálním odpadem naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-letak-d-002-.pdf 520.6 Kb
stanovisko-ke-ko.pdf 207.8 Kb
ikona článku

Informace o odpadech

 
   
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-svozu-popelnic.jpg Harmonogram svozu popelnic od 01.01.2023 478.6 Kb
priloha-c.1-seznam-stanovist-to803293201.pdf 149.5 Kb
pristavovani-kontejneru-na-bioodpad-2023.pdf 233.1 Kb