Nakládání s odpady

Odpady aktuálně

18.1.2021 Na sběrném dvoře dochází k přimrzání stavebního odpadu - suti ke kontejneru. Kontejner nejde proto vysypat. Prosíme nevozte v současné době suť na sběrný dvůr.

Platby za odpad se na pokladně přijímají od 16.1.2021. Do 16.1. probíhá uzavírka minulého roku a nastavení roku nového.

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti nový odpadový zákon č. 451/2020.


Pro rok 2021 jsou stanovené nové sazby místního poplatku. Občan s trvalým pobytem v Plané nad Lužnicí bude nově platit za odpad 700,- Kč za rok, vlastník nemovitosti, kde není nikdo přihlášený bude platit 600,- Kč za nemovitost a rok. Osvobozeno od poplatku je 3 a další dítě. Občané s trvalým pobytem nepřetržitě pobývající v cizině. Občané s trvalým pobytem umístění v zařízeních(sociálních, zdravotních). Bližší informace v Obecně závazné vyhlášce 5/2020.

Kdo má zájem a má uhrazený poplatek za odpad pro rok 2020, může si na městském úřadu vyzvednout sadu tašek na domácí třídění odpadu - plast, sklo, papír. Tašky jsou k dispozici o objemu 20 nebo 40 litrů. Jedna sada pro jednu domácnost. Kromě tašek jsou k dispozici i krabičky na třídění baterií v domácnosti.Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do igelitových pevných pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Podrobný návod jak nakládat s komunálním odpadem naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-letak-d-002-.pdf 520.6 Kb
stanovisko-ke-ko.pdf 207.8 Kb
ikona článku

Informace o odpadech

 
   
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-svozu-popelnic-v.pdf 180.2 Kb
platby-za-odpad-2020.pdf 73 Kb
priloha-c.1-seznam-stanovist-to.pdf 152 Kb
rotujici-kontejner-2020.docx 15 Kb