Nakládání s odpady

Odpady aktuálně

28.9.2020 v době státního svátku bude sběrný dvůr uzavřený.

Sběrný dvůr je opět přístupný přes koleje, bez objíždění.

23.7.2020 Velký problém nastává s kontejnery na trávu přistavovanými v ulicích. Občané tam kromě trávy vhazují i větve. Působí to značné problémy. Tráva byla předávána na polní hnojiště a pak rozmetána. Pokud se smíchá s větvemi, nejde to. Zemědělec, který byl ochotný od města trávu brát nám dává z těchto důvodů výpověď. Jakýkoli jiný systém odvoz bioodapadu prodraží.

22. 7. 2020 proběhlo jednání ve společnosti Rumpold - řeší se poškozování popelnic při svozu a čistota kolem kontejnerů přistavených na veřejných prostranstvích. Pytle s odpadem postavené kolem kontejnerů pracovníci Rumpoldu neodvážejí, důvodem je i jejich bezpečnost při této práci. V minulosti došlo k pořezání jednoho zaměstnance. Prosíme nestavte odpad kolem kontejnerových hnízd! Více v Plánských ozvěnách.

Kdo má zájem a má uhrazený poplatek za odpad pro rok 2020, může si na městském úřadu vyzvednout sadu tašek na domácí třídění odpadu - plast, sklo, papír. Tašky jsou k dispozici o objemu 20 nebo 40 litrů. Jedna sada pro jednu domácnost. Kromě tašek jsou k dispozici i krabičky na třídění baterií v domácnosti.

Místní poplatky - z důvodu karanténních opatření upřednostňujeme platby přes účet č.ú. 0701419349/0800. U občanů trvale hlášených v Plané nad Lužnicí je variabilním symbolem rodné číslo a částka 500,- Kč, u chat je to číslo popisné, nebo evidenční a částka 400,- Kč. Termín splatnosti je až do 30.9.2020.


Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do igelitových pevných pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Podrobný návod jak nakládat s komunálním odpadem naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-letak-d-002-.pdf 520.6 Kb
stanovisko-ke-ko.pdf 207.8 Kb
ikona článku

Informace o odpadech

 
   
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-svozu-popelnic-v.pdf 180.2 Kb
platby-za-odpad-2020.pdf 73 Kb
priloha-c.1-seznam-stanovist-to.pdf 152 Kb
rotujici-kontejner-2020.docx 15 Kb