Sběrný dvůr
Tisk článku

Kam s odpady, které se nevejdou nebo nepatří do popelnice?

NA SBĚRNÝ DVŮR!!!

Sběrný dvůr je místo, kam můžete odevzdat všechny odpady, které vznikají při pobytu v Plané nad Lužnicí. Ve sběrném dvoře se dají vytřídit veškeré druhy odpadu – mnoho z nich se dá dále využívat. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Děkujeme, že třídíte! - Ekokom

 

 

EkolampEko-kom

elektrowin

 

Provozní doba sběrného dvora V Hlinách:

 

Pondělí    14:00 - 18:00 (duben - říjen)    14:00 - 17:00  (listopad - březen)

Středa      14:00 - 18:00 (duben - říjen)    14:00 - 17:00  (listopad - březen)

Sobota       8:00 - 12:00

 

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

kontejner na papírDo modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, knihy, sešity,

krabice, lepenka, kartón,papírové obaly (např. sáčky).

Ve sběrném dvoře je velkoobjemový kontejner pro snadné třídění i větších papírových obalů.

 

kontejner na sklo

Do zelených nádob můžete odhodit:

obalové sklo - láhve od nápojů, od marmelád, kompotů a dalších potravin.

 

 

 

kontejner na plastyDo žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je sešlápnout! Kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

 

Ve sběrném dvoře můžete odložit i plastové odpady větších rozměrů,které se nevejdou do žlutých kontejnerů na tříděný odpad ve městě (plastový nábytek, kanystry, fólie, plastové konve, sudy, dětské boby, lavory, kýble, trubky, polystyrén větších rozměrů …)

 

nápojové kartony

Do oranžových nádob můžete odhodit:

 Nápojové kartony (Tetra Pak) krabice od mléka, džusů, laciného vína a to jakýchkoli velikostí.

 

 

 

Objemné odpady:starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,

 

plechovky

Kovové odpady:železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,

 

 

 

 

cihla

Stavební suť: stavební odpad, cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě – v malém množství

 

 

 

bio odpad

 

Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd.,

Kompostovatelný odpad je možno dále ukládat do tzv. „rotujícího velkoobjemového kontejneru“  v období duben – listopad. (viz. seznam stanovišť na bioodpad)

                        

 

pneumatika

Pneumatiky,

 

 

 

 

Nebezpečný odpadNebezpečné odpady

Znečištěné obaly od barev, ředidel,olejů, čisticích prostředků atd.,

Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,

Upotřebené oleje:motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny, fritovací oleje

Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,

Spotřební chemikálie:nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

 

Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvoře nebo u některých prodejců těchto výrobků:

Použitá elektrozařízení:ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,

Zářivky a výbojky, úsporné žárovky

Lékyléky nevyužívané nebo s prošlou zárukou odevzdejte v lékárně

 

Váš sběrný dvůr:sběrný dvůr

Adresa: V Hlinách

Zodpovědná osoba (správce): 

  • Varga Josef - tel: 730 590 083
  • Filzak Vladislav - tel: 730 590 081

Informace, dotazy, připomínky:

MěÚ, odbor vnitřních věcí, Ing. Vladimíra Sedlová, tel: 381291320,

Email: sedlova@plananl.cz

 

Obecně závazné vyhlášky:

    Vyhláška č. 1/2015, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

      KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ,VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM.

     Vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,

       využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 sberny_dvur

Tisk článku