Povodňový plán města

Hladiny vodních toků online

Čidlo hlásného profilu Farský potok

Naměřená data online zde

Čidlo hlásného profilu Lužnice

Naměřená data online zde