ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Projekty

Novostavba dálniční odpočívky - technická studie

Studie reaguje na zvětšující se intenzitu dopravy. Výhled zprovoznění dalších úseků dálnice
D3 směrem k Rakousku a následně výstavba středočeské části zvyšuje dlouhodobou potřebu
zajištění potřebné kapacity pro odstavování především nákladních vozidel na české dálniční
síti. S tím je objednatel rovněž veden snahou o zvyšování kvality služeb na dálniční síti.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-1-pz.pdf 333.5 Kb
a-2.1-pz-pril-vlecne-krivky-prives.pdf 489 Kb
b-1-prehledna-situace.pdf 5405.3 Kb
b-2-1-situace-zakres-do-ortofotomapy.pdf 9054.7 Kb
b-2-2-situace-zakres-do-kn.pdf 931.4 Kb
c-2-vazba-na-upd.pdf 2415.5 Kb
c-6-hmg.pdf 107.2 Kb

Studie komunikace ul. Nad Hejtmanem

Vybudování kanalizace v ulici Nad Hejtmanem

     Jedná se o společný projekt Plané nad Lužnicí a Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. (dále VST). VST zadalo zpracování projektu pro stavební povolení a následně pro výběr zhotovitele. Obsahem projektu je vybudování tlakové kanalizace v části ulice Nad Hejtmanem směrem k rybníku Hejtman a chybějící kanalizace v ulici Bydžovská. Do nové kanalizace se budou moci napojit domácnosti, které v současné době využívají domácí septiky a které budou mít o napojení na nový kanalizační řád zájem. Součástí projektu bude i realizace nových povrchů. Ten by se měl řešit v místech, kde se bude budovat nová kanalizace, tzn. v části ulice Bydžovská a v části ulice Nad Hejtmanem, tj. od křížení ulic Bydžovská a Nad Hejtmanem směrem k rybníku Hejtman. Povrch ulice by měl být asfaltový a nepoškozené žulové kostky by měly být využity na nový chodník, který by měl lemovat novou asfaltovou komunikaci až na hráz rybníka Hejtman. Projektové práce chce VST dokončit v letošním roce a cílem obou investorů je realizace projektu alespoň v části kanalizace a komunikace v roce 2022. O finanční zajištění uvedené investiční akce se podělí město Planá nad Lužnicí a VST dle svého zaměření.   

Návrh uspořádání komunikace a chodníku vč. kanalizace je uveden ve výkresech.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kanal.-nad-hejtmanem-var.-1-tlakova.pdf 215.4 Kb
situace-komunikace.pdf 2693.7 Kb

Komunikace u sauny

Kompletní dokumentace  je k nahlídnutí na MěÚ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c.02-koordinacni-situace.pdf 1046.3 Kb
d.-technicka-zprava.pdf 56.6 Kb

Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Kompletní dokumentace  je k nahlídnutí na MěÚ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
07-pudorys-1.pp-novy-stav.pdf 188.5 Kb
08-pudorys-1.np-novy-stav.pdf 444.4 Kb
09-pudorys-2.np-novy-stav.pdf 358.6 Kb
10-pudorys-3.np-novy-stav.pdf 288.4 Kb
17-pohled-zapadni.pdf 121.9 Kb
18-pohled-severni.pdf 102 Kb
19-pohled-jizni.pdf 114.1 Kb
b.-souhrnna-technicka-zprava-rozsireni-meu-plana-n-luz.pdf 1450.5 Kb
c2-koordinacni-situace.pdf 430.6 Kb

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ – PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Kompletní dokumentace  je k nahlídnutí na MěÚ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b.-souhrnna-technicka-zprava.pdf 581.3 Kb
pohled-p1.pdf 71.1 Kb
pohled-p2.pdf 81 Kb
pudorys.pdf 198.1 Kb

Parkoviště Na Skalách p.č. 970/2, Planá nad Lužnicí

Stavba zahrnuje parkoviště s kapacitou 74 parkovacích stání, novou příjezdovou komunikaci, která bude nahrazovat komunikaci stávající a bude napojena na silnici I/3. Součástí stavby bude vybudování chodníku podél příjezdové komunikace, který bude navazovat na chodník stávající vedený podél silnice I/3. Nové uliční vpustě budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody u budovy Sokolovny. Součástí stavby bude dále řešení oplocení sousedních pozemků s rodinnými domy, které bude mít vliv na snížení hluku z parkoviště a stavba nové opěrné zdi.

Kompletní dokumentace  je k nahlídnutí na MěÚ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b-souhrnna-tz.pdf 507.5 Kb
c2-situace-stavby.pdf 608.5 Kb
d112b-02-vzorove-pricne-rezy-aa-bb.pdf 573.4 Kb
d112b-03-vzorove-pricne-rezy-cc-dd.pdf 488.1 Kb
d112b-04-protihlukove-steny.pdf 235.6 Kb
d112b-05-operna-zed-vykres-tvaru.pdf 422.5 Kb

Studie plánského mlýna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
studie-areal-stareho-mlyna-complet.pdf 82938.4 Kb

Studie revitalizace Plánského ostrova

Studie revitalizace Plánského ostrova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plana-ostrov-012021.pdf 37682.5 Kb

Zastřešení kluziště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
image2.jpg 65 Kb
image3.jpg 55.6 Kb
d.1.1-so-01-b-04-pohled-jizni.pdf 650 Kb
d.1.1-so-01-b-05-pohled-severni.pdf 500.1 Kb
d.1.1-so-01-b-06-pohled-vychodni.pdf 526.9 Kb
d.1.1-so-01-b-07-pohled-zapadni.pdf 863.1 Kb
d.1.1-so-03-b-01-zastreseni-kluziste-pudorys.pdf 106 Kb
d.1.1-so-03-b-02-zastreseni-kluziste-rez.pdf 91.8 Kb
d.1.1-so-03-b-03-pohled-jizni.pdf 137.9 Kb
d.1.1-so-03-b-04-pohled-severni.pdf 323.9 Kb
d.1.1-so-03-b-05-pohled-zapadni.pdf 512.1 Kb
d.1.1-so-03-b-06-pohled-vychodni.pdf 480.8 Kb

Zelené vrchy

Kompletní dokumentace  je k nahlídnutí na MěÚ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c3-koordinacni-situace-a2.pdf 388 Kb
d1-1-navrhovana-situace-vegetacni-prvky.pdf 1218.4 Kb
d3-1-tu-situace-terenni-upravy.pdf 184.6 Kb
d3-2-tu-vyskove-reseni-a1.pdf 547.8 Kb
d3-3-1-tu-rezy-1-10-a1.pdf 506.9 Kb
d3-3-2-tu-rezy-11-16-a1.pdf 411.4 Kb
d3-3-3-tu-rezy-17-18-a2.pdf 400.8 Kb
ts-technicke-prvky.pdf 1139.5 Kb
ts-terenni-upravy.pdf 271.8 Kb
ts-vegetacni-prvky.pdf 316.2 Kb

Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí

Tento projekt zahrnuje stavební úpravy vlastního bazénu a stávající budovy technologie, úpravy technologického řešení čištění vody včetně nové podzemní akumulační (vyrovnávací) nádrže, výstavbu nového zázemí pro návštěvníky a plavčíka, výstavbu nových zpevněných ploch okolo bazénu, terénní a sadové úpravy v areálu vedoucí ke zlepšení komfortu návštěvníků a kvalitě trávníku včetně zavlažovacího systému, úpravy oplocení a napojení na inženýrské sítě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b-souhrnna-technicka-zprava.pdf 494.3 Kb
koordinacni-situace-stavby.pdf 2222.5 Kb
so-02-zazemi-pro-navstevniky-pudorys-1.np.pdf 229.8 Kb
so-04-situace-zpevnene-plochy.pdf 1486.8 Kb
so-06-pudorys-bazenu.pdf 684.9 Kb
so-08-bazenova-technologie.pdf 320 Kb
so-09-situace-zavlahy.pdf 982.1 Kb

Kluziště Planá nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dsp-kluziste-plana-objekt-n-1np.pdf 554.2 Kb
dsp-kluziste-plana-objekt-rez-k1.pdf 2047 Kb
dsp-kluziste-plana-situace-c.3.pdf 450.5 Kb
kluziste-zprava-a-b-d-dsp.pdf 1023.2 Kb

Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Projekt - Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Cílové skupiny:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci územních samosprávných celků

 

klíčová aktivita 01: PERSONÁLNÍ AUDIT

klíčová aktivita 02: ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI

klíčová aktivita 03: VZDĚLÁVÁNÍ