Projekty

Zelené vrchy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c3-koordinacni-situace-a2.pdf 388 Kb
d1-1-navrhovana-situace-vegetacni-prvky.pdf 1218.4 Kb
d3-1-tu-situace-terenni-upravy.pdf 184.6 Kb
d3-2-tu-vyskove-reseni-a1.pdf 547.8 Kb
d3-3-1-tu-rezy-1-10-a1.pdf 506.9 Kb
d3-3-2-tu-rezy-11-16-a1.pdf 411.4 Kb
d3-3-3-tu-rezy-17-18-a2.pdf 400.8 Kb
ts-technicke-prvky.pdf 1139.5 Kb
ts-terenni-upravy.pdf 271.8 Kb
ts-vegetacni-prvky.pdf 316.2 Kb

Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí

Tento projekt zahrnuje stavební úpravy vlastního bazénu a stávající budovy technologie, úpravy technologického řešení čištění vody včetně nové podzemní akumulační (vyrovnávací) nádrže, výstavbu nového zázemí pro návštěvníky a plavčíka, výstavbu nových zpevněných ploch okolo bazénu, terénní a sadové úpravy v areálu vedoucí ke zlepšení komfortu návštěvníků a kvalitě trávníku včetně zavlažovacího systému, úpravy oplocení a napojení na inženýrské sítě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b-souhrnna-technicka-zprava.pdf 494.3 Kb
koordinacni-situace-stavby.pdf 2222.5 Kb
so-02-zazemi-pro-navstevniky-pudorys-1.np.pdf 229.8 Kb
so-04-situace-zpevnene-plochy.pdf 1486.8 Kb
so-06-pudorys-bazenu.pdf 684.9 Kb
so-08-bazenova-technologie.pdf 320 Kb
so-09-situace-zavlahy.pdf 982.1 Kb

Projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem "Děti a umění"

Děti a umění, výstava maleb na dřevo a řezbářské sympozium

Projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem "Děti a umění"

Projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem

„Děti a umění“.

Jedná se o projekt zaměřený zejména na podporu uměleckých aktivit školní a předškolní mládeže. Cílem je veřejná prezentace výsledků činnosti rakouských a českých uměleckých škol. U prací, které si nebudou moci děti vyzkoušet (např. dřevořezba), budou moci sledovat postup a řemeslnou zručnost při tvorbě uměleckých děl. Prostory určené pro výstavy i dřevořezbu jsou ideálně dostupné z plánské základní i mateřské školy. Vytvořená díla (kresby a malby) budou vystavena v prázdninovém období na zahradě informačního centra FARA a budou přístupná rodičům i veřejnosti. Na vernisáži k zahájení projektu vystoupí žáci hudebního oboru z obou partnerských zemí. Vystoupení bude základem i pro podzimní část projektu plánovanou v Rakousku. V rámci této části budou zapojeni žáci hudebního oddělení ZUŠ v Sezimově Ústí, kteří uspořádají koncert, kde spolu s městským pěveckým sborem vystoupí i dětský soubor. Účastníkem projektu z české strany je i Základní umělecká škola v Sezimově Ústí (výtvarný i hudební obor), rakouským partnerem pro přeshraniční spolupráci je VEREIN TOGETHER. Záštitu nad pořádáním akce poskytuje město Planá nad Lužnicí.

 

Kluziště Planá nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dsp-kluziste-plana-objekt-n-1np.pdf 554.2 Kb
dsp-kluziste-plana-objekt-rez-k1.pdf 2047 Kb
dsp-kluziste-plana-situace-c.3.pdf 450.5 Kb
kluziste-zprava-a-b-d-dsp.pdf 1023.2 Kb

Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Cílové skupiny:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci územních samosprávných celků

 

klíčová aktivita 01: PERSONÁLNÍ AUDIT

klíčová aktivita 02: ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI

klíčová aktivita 03: VZDĚLÁVÁNÍ