Projekty

Parkoviště Na Skalách p.č. 970/2, Planá nad Lužnicí

Stavba zahrnuje parkoviště s kapacitou 74 parkovacích stání, novou příjezdovou komunikaci, která bude nahrazovat komunikaci stávající a bude napojena na silnici I/3. Součástí stavby bude vybudování chodníku podél příjezdové komunikace, který bude navazovat na chodník stávající vedený podél silnice I/3. Nové uliční vpustě budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody u budovy Sokolovny. Součástí stavby bude dále řešení oplocení sousedních pozemků s rodinnými domy, které bude mít vliv na snížení hluku z parkoviště a stavba nové opěrné zdi.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b-souhrnna-tz.pdf 507.5 Kb
c2-situace-stavby.pdf 608.5 Kb
d112b-02-vzorove-pricne-rezy-aa-bb.pdf 573.4 Kb
d112b-03-vzorove-pricne-rezy-cc-dd.pdf 488.1 Kb
d112b-04-protihlukove-steny.pdf 235.6 Kb
d112b-05-operna-zed-vykres-tvaru.pdf 422.5 Kb

Studie plánského mlýna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
studie-planskeho-mlyna982676306.pdf 29.6 Kb
bazen-1np-80.pdf 425.1 Kb
bazen-2np-81.pdf 289.4 Kb
bazen-3np-82.pdf 212.1 Kb

Studie revitalizace Plánského ostrova

Studie revitalizace Plánského ostrova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plana-ostrov-012021.pdf 37682.5 Kb

Zastřešení kluziště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-pz-plana-nad-luznici.pdf 140.4 Kb
b-stz-plana-nad-luznici.pdf 357.7 Kb
c.3-koordinacni-vykres.pdf 92.1 Kb
d.1.1-tzso01.pdf 238.3 Kb
d.1.1.2-pudorys-1.np.pdf 88.3 Kb
d.1.1.4-svisly-rez-aa.pdf 67.3 Kb
d.1.1.5-pohledy.pdf 72.5 Kb

Zelené vrchy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c3-koordinacni-situace-a2.pdf 388 Kb
d1-1-navrhovana-situace-vegetacni-prvky.pdf 1218.4 Kb
d3-1-tu-situace-terenni-upravy.pdf 184.6 Kb
d3-2-tu-vyskove-reseni-a1.pdf 547.8 Kb
d3-3-1-tu-rezy-1-10-a1.pdf 506.9 Kb
d3-3-2-tu-rezy-11-16-a1.pdf 411.4 Kb
d3-3-3-tu-rezy-17-18-a2.pdf 400.8 Kb
ts-technicke-prvky.pdf 1139.5 Kb
ts-terenni-upravy.pdf 271.8 Kb
ts-vegetacni-prvky.pdf 316.2 Kb

Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí

Tento projekt zahrnuje stavební úpravy vlastního bazénu a stávající budovy technologie, úpravy technologického řešení čištění vody včetně nové podzemní akumulační (vyrovnávací) nádrže, výstavbu nového zázemí pro návštěvníky a plavčíka, výstavbu nových zpevněných ploch okolo bazénu, terénní a sadové úpravy v areálu vedoucí ke zlepšení komfortu návštěvníků a kvalitě trávníku včetně zavlažovacího systému, úpravy oplocení a napojení na inženýrské sítě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
b-souhrnna-technicka-zprava.pdf 494.3 Kb
koordinacni-situace-stavby.pdf 2222.5 Kb
so-02-zazemi-pro-navstevniky-pudorys-1.np.pdf 229.8 Kb
so-04-situace-zpevnene-plochy.pdf 1486.8 Kb
so-06-pudorys-bazenu.pdf 684.9 Kb
so-08-bazenova-technologie.pdf 320 Kb
so-09-situace-zavlahy.pdf 982.1 Kb

Kluziště Planá nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dsp-kluziste-plana-objekt-n-1np.pdf 554.2 Kb
dsp-kluziste-plana-objekt-rez-k1.pdf 2047 Kb
dsp-kluziste-plana-situace-c.3.pdf 450.5 Kb
kluziste-zprava-a-b-d-dsp.pdf 1023.2 Kb

Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Projekt - Zefektivnění řízení Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Cílové skupiny:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci územních samosprávných celků

 

klíčová aktivita 01: PERSONÁLNÍ AUDIT

klíčová aktivita 02: ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI

klíčová aktivita 03: VZDĚLÁVÁNÍ