Komise rady
ikona článku
Tisk článku

Komise kulturní

Členové a náplň činnosti

Kulturní komise

Předseda:  Doubek František

Členové komise 

Suda Jan, Havlíček Karel, Vyhnalová Václava, Havelková Dagmar, Hejnová Marie, Flaška Pavel, Pluhař Josef, Blažek David, Novotný Jiří, Pešinová Jana, Mlázovský Richard, Koukal Martin, Kateřina Burgstallerová, Doubková Alena

 

Náplň:

Kulturní komise je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se přípravou a organizací činnosti města v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Plané nad Lužnicí v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

 

- podává návrhy na rozpočet města v rámci své působnosti,

- grantový systém v oblasti kultury,

- příprava příspěvků do Plánských ozvěn,

- příprava a organizace kulturních akcí. 


 

Tisk článku