Komise rady
ikona článku
Tisk článku

Komise pro výchovu a vzdělávání

Členové a náplň činnosti

Komise pro výchovu a vzdělávání

Předseda: Mgr. Josef Pluhař

email: skolska.komise@seznam.cz

Členové: Mgr. Pavel Grenar, Mgr. Kateřina Burgstallerová

Náplň:

Komise pro výchovu a vzdělávání je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty; podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit; svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Plané nad Lužnicí v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

 

- Projednává požadavky školských zařízení zřízených městem,

- projednává podněty a připomínky vlastní i podněty občanů a institucí,

- posuzování dotačních programů a jejich příprava,

- příprava příspěvků do Plánských ozvěn,

- návrhy na podporu v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit,

- podává návrhy na rozpočet města v rámci své působnosti.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-pro-rodice-a-deti-zs-v-plane-nad-luznici.docx 30.3 Kb
Tisk článku