Komise rady
ikona článku
Tisk článku

Komise sportovní

Členové a náplň činnosti

 

Sportovní komise

Předseda: 

Ondřej Špaček 

 
   

Členové: 

Pavel Grenar, Pepa Skalák, Jiří Drhovský, Jiří Vebr, Pavel Koutenský, Josef Drtina ml.

 

Náplň:

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a tělovýchovy. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

 

- grantový systém v oblasti sportovních a volnočasových aktivit,

- návrhy k činnosti stávajících sportovních zařízení ve městě,

- nová sportovní zařízení a nové sportovní aktivity ve městě,

- koordinace sportovních a tělovýchovných akcí města,

- posuzování dotačních programů a jejich příprava,

- prezentace sportovních organizací v Plánských ozvěnách,

- podává návrhy na rozpočet města v rámci své působnosti,

- příprava příspěvků do Plánských ozvěn. 

Tisk článku