Komise rady
ikona článku
Tisk článku

Komise životního prostředí

Členové a náplň činnosti


Komise životního prostředí

Předseda: Ing. Pavel Hofman

Členové:  Ing. Stanislav Vyhnal, Petr Paclt, Ing. Jan Toušek, Dagmar Hálová, Ing. Slávek Duda, Ing. Lenka Kisvetrová, Ing. Vladimíra Sedlová, Mgr. Zdeněk Žalud

 

Náplň:

Komise životního prostředí je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města. Hlavní náplní komise životního prostředí je důsledné dohlížení na dodržování zákonů a vyhlášek na ochranu životního prostředí v Plané nad Lužnicí.

Komise životního prostředí:

- navrhuje postupy a zajištění koncepčních materiálů pro záměry v oblasti životního prostředí,

- projednává a doporučuje zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací na území města Planá nad Lužnicí,

- doporučuje stanoviska k přípravě územně plánovací dokumentace a k návrhům zastavovacích podmínek lokalit,

- spolupracuje při zpracování výhledových i krátkodobých seznamů investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí,

- vyjadřuje se pro potřeby města Planá nad Lužnicí ke kácení dřevin, které průkazně netrpí nakažlivými chorobami a jejichž stavem není ohrožen život či zdraví nebo nehrozí škoda velkého rozsahu,

- podává návrhy na rozpočet města v rámci své působnosti,

- projednává koncepční materiály města se vztahem k ŽP (cyklistické trasy, kanalizace, vodní toky…),

- projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich novelizace, týkající se ŽP,

- zabývá se podněty a stížnostmi k ŽP,

- spolupracuje s komisí stavební a investiční ve věci rozvoje města s dopadem na životní prostředí,

- provádí kontroly a inspekce dodržování provozních řádů a dodržování zákonů a vyhlášek města na ochranu životního prostředí,

- podává návrhy vyhlášek města v oblasti životního prostředí,

- vyjadřuje se k údržbě veřejné zeleně na území města, navrhuje koncepci nové výsadby dřevin a zeleně.

- přípravuje příspěvky do Plánských ozvěn.

 

 

Tisk článku