ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
CZECH POINT
Tisk článku

CZECH POINT

 

1. Základní informace k životní situaci

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat ověřené výstupy:

 • z Katastru nemovitostí
 • z Rejstříku trestů
 • z Obchodního a Živnostenského rejstříku
 • z Insolvenčního rejstříku
 • z bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů
 • ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
 • učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • učinit podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou a právnickou osobu
 • učinit podání o zřízení Datové schránky, žádosti nového hesla a přístupu jiné osoby do DS a další.
 • učinit Autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby
   

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Výpis rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v české republice.
 • O výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku
 • Podání do registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit pouze osoba, které se to týká.
 • Zažádání o zřízení datové schránky může učinit pouze osoba, které se to týká nebo osoba pověřená.
   

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při žádosti o výpis z Katastru nemovitostí nutno sdělit zda je požadován částečný nebo úplný:

 • katastrální území, číslo listu vlastnictví (vyhledání dle listu vlastnictví)
 • katastrální území, číslo parcely (celé), příp. druh parcely (vyhledávání dle seznamu nemovitostí)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle listu vlastnictví)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle seznamu budov)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, jednotky (č. bytu, garáže), (vyhledávání dle seznamu jednotek)
   

Při žádosti o výpis z Obchodního rejstříku nutno sdělit:

 • IČ a zda je požadován úplný nebo platný výpis
   

Při žádosti o výpis ze Živnostenského rejstříku je nutno sdělit:


 •  

Při žádosti o výpis z Rejstříku trestů je nutno:

 • platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
 • přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
 • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu
 • pokud žádá zmocněnec, musí mít úředně ověřenou plnou moc
   

Při žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů:

 • musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
 • doporučeným dokladem je řidičský průkaz
 • pokud žádá zmocněnec, musí mít úředně ověřenou plnou moc
   

Při žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

 • IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   

Při žádosti o podání podle Živnostenského zákona:

 • musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
 • vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které mu bylo přiděleno po odeslání formuláře v elektronické podobě na webu Hospodářské komory ČR
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod..)
   

Při žádosti o výpis ze systému MA ISOH:

 • IČ organizace
 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že nežádá statutární orgán osobně
 • email a telefon kontaktní osoby
   

Při žádosti o výpis z Insolvenčního rejstříku:

 • IČ organizace (hledání příslušné organizace)
 • osobní údaje (hledání konkrétní osoby) - jméno a příjmení (povinné údaje), datum narození, popř. RČ (nepovinné údaje)
   

Při žádosti o zřízení datové schránky:

 • platný doklad totožnosti
 • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu
 • datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
   

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby:

 • zákazník přenese listinu, kterou chce konvertovat
   

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby :

 • elektron. dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového uložiště). V tomto případě sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového uložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
   

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Dostavit se na příslušné pracoviště MěÚ, Zákostelní 720, v přízemí v úředních hodinách
   

5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • viz bod 3
   

6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se platí v hotovosti na místě vyřízení nebo v pokladně MěÚ. 

 

Cena za 1. str.

Cena za každou další i započatou str.

Obchodní rejstřík

100,- Kč

40,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Registr řidičů

69,- Kč

50,- Kč

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč

50,- Kč

Autorizovaná konverze

30,- Kč

30,- Kč

Opakované vydání přístupových údajů do datové schránky

200,- Kč

 

 

Tisk článku