ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Narození

1. Pojmenování (název) životní situace

Narození

2. Základní informace k životní situaci

Rodný list

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu

5. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, matrika, Zákostelní 720

6.  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, matrika, Marie Holanová

Po obdržení podkladů pro vystavení rodného listu z porodnice, tj.přibližně 3 dny po narození dítěte

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti rodičů

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Prvopis matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, popřípadě ústního oznámení

10. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou související předpisy

Zákon 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon 500/2004 Sb. správní řád, vyhláška 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v plném znění

13. Kontaktní osoba

Marie Holanová, Email: Holanova@plananl.cz , tel. 381291832

 

Tisk článku