ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Uzavření sňatku

1. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření sňatku

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
Jedná-li se o církevní sňatek, je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu

5. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí - matrika

6.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

- platné občanské průkazy snoubenců nebo
- platný pas (nutno ještě doložit doklad o stavu a trvalém pobytu, který vydá ohlašovna pobytu 
a evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
- rodné listy snoubenců
- u rozvedených originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku s doložkou právní moci rozsudku
- u ovdovělých úmrtní list zemřelého manžela/ky/
- u nezletilého snoubence rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci rozsudku
- u cizinců vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (pouze u nečlenů EU)

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Źádost k uzavření manželství a ostatn formuláře) - vydá matrika MěÚ Planá nad Lužnicí

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt v Plané nad Lužnicí a v matričním obvodě Kč 250,-
- jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt mimo matriční obvod Plané nad Lužnicí Kč 500,-

- vydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost Kč 1000,-
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Kč 500,-
- uzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR Kč 3 000,-
- uzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR Kč 2 000,-

 

9. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

10. Kontaktní osoba

Marie Holanová, Email: Holanova@plananl.cz , tel. 381291832

 

  

Tisk článku