ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Výdej údajů z evidence obyvatel

 

Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.

 

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obyvateli mohou být poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému".

 

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doručením žádosti k příslušnému úřadu

 

4. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

 

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, Eva Čecháčková nebo matrika Marie Holanová

  

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" a doklad totožnosti.

 

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici na ohlašovně pobytu nebo zde ke stažení.

 

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému je stanoven správní poplatek 50,- Kč

 

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny

 

10. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, § 8 Poskytnutí údajů z informačního systému.

Tisk článku