ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Ztráta matričních dokladů

1. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta matričních dokladů

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká, člen rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, děti, vnuci, sourozenci), zplnomocněný zástupce

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou matričního úřadu, písemně, telefonickou domluvou

4. Na které instituci životní situaci řešit

Stejnopis matričního dokladu může vydat úřad, na jehož správním území došlo k narození, k uzavření sňatku nebo k úmrtí

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném matričním úřadě

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti - doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání matričního dokladu - matriční úřad

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání stejnopisu matričního dokladu správní poplatek Kč 100,-.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned nebo po dohodě

10. Elektronická služba, kterou lze využít

nelze

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

12. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích

13. Kontaktní osoba

Matrikářka Městského úřadu Planá nad Lužnicí, Marie Holanová, Email: Holanova@plananl.cz, tel. 381291832

Tisk článku