Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
26.3.2020 Rozpočtová opatření na rok 2020 č. 1, 2 Eva Čecháčková
26.3.2020 11.4.2020 Zveřejnění Nařízení města Tábora č. 02/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod „LHO Tábor“ Eva Čecháčková
26.3.2020 14.4.2020 Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 1737/1. Ing. Milan Mařík
26.3.2020 13.4.2020 Zveřejnění záměru na výpůjčku sokolovny Ing. Milan Mařík
26.3.2020 9.4.2020 Oznámení o přerušení dodávky vody 9.4.2020 Eva Čecháčková
26.3.2020 11.4.2020 Usnesení z 34. RM konané dne 13. 3. 2020 Eva Čecháčková
26.3.2020 11.4.2020 Usnesení z 33. RM konané dne 5. 3. 2020 Eva Čecháčková
25.3.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra - Prošlé občanské a řidičské průkazy jsou PLATNÉ Eva Čecháčková
24.3.2020 9.4.2020 Usnesení z 8. ZM konaného dne 5.3.2020 Eva Čecháčková
23.3.2020 8.4.2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky ul. Okružní Ing. Milan Mařík
23.3.2020 9.4.2020 Výzva k podání nabídky na stavbu " Husova ul. vnitroblok -Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
20.3.2020 Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 Eva Čecháčková
20.3.2020 Mimořádné opatření - vymezení času nákupu pro seniory starší 65 let Eva Čecháčková
20.3.2020 Nařízení hejtmanky Jihočeského kraj č. 1/2020 ze dne 18.března 2020 Eva Čecháčková
16.3.2020 1.4.2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Strkovská Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření Města Planá nad Lužnicí Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření v mezinárodní osobní dopravě Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření o zákazu školní docházky a volnočasových aktivit Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob Eva Čecháčková
13.3.2020 Krizová opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR Eva Čecháčková
10.3.2020 7.4.2020 Harmonogram blokového čištění komunikací Eva Čecháčková
9.3.2020 31.3.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro pořadatele hromadných akcí Eva Čecháčková
14.2.2020 24.5.2020 Informace občanům města - šetření Českého statistického úřadu Eva Čecháčková
15.1.2020 15.7.2020 uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Eva Voborníková Eva Čecháčková
15.1.2020 21.4.2020 Dotace z prostředků města na rok 2020 Petr Doležal
6.1.2020 31.1.2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 Eva Čecháčková
6.1.2020 31.1.2021 Rozpočet města na rok 2020 Eva Čecháčková
3.1.2020 31.12.2020 Rozpočet na rok 2020 Svazek obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
27.11.2019 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Eva Čecháčková
4.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Eva Čecháčková
26.6.2019 30.6.2020 Závěrečný účet města za rok 2018 Eva Čecháčková
30.5.2019 30.6.2020 Závěrečný účet za rok 2018 - Svazek obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn