Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
14.6.2021 Rozpočtová opatření na rok 2021 č. 3 Eva Čecháčková
14.6.2021 24.6.2021 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Eva Čecháčková
11.6.2021 30.6.2022 Závěrečný účet za rok 2020 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
9.6.2021 17.6.2021 Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Planá nad Lužnicí Eva Čecháčková
7.6.2021 21.6.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21. 6. 2021 Eva Čecháčková
2.6.2021 18.6.2021 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek Eva Čecháčková
2.6.2021 18.6.2021 Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ulice Na Skalách Eva Čecháčková
2.6.2021 18.6.2021 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ulice Chýnovská Eva Čecháčková
2.6.2021 18.6.2021 Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou přechod pro chodce ulice Ústrašická Eva Čecháčková
2.6.2021 18.6.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje Eva Čecháčková
1.6.2021 1.7.2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam,

kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020

Eva Čecháčková
31.5.2021 18.6.2021 Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 Eva Čecháčková
31.5.2021 16.6.2021 Usnesení z 65. RM konané 5. 5. 2021 Eva Čecháčková
27.5.2021 15.6.2021 Výzva k podání nabídek na stavbu: "Oprava ulice Borecké, Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
20.5.2021 23.6.2021 Dražební vyhláška C/D1/2021 Eva Čecháčková
11.5.2021 31.12.2021 Rozpočtová opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
29.4.2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
7.1.2021 31.12.2021 Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Rozpočet města na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 Eva Čecháčková
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
29.6.2020 Závěrečný účet Města Planá nad Lužnicí za rok 2019 Eva Čecháčková
6.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy - lesní zákon Eva Čecháčková
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
27.11.2019 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Eva Čecháčková
4.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Eva Čecháčková
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn