Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
22.9.2021 8.10.2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ulice Bejblíkova Eva Čecháčková
22.9.2021 9.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 Eva Čecháčková
21.9.2021 7.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy ČSLA Eva Čecháčková
17.9.2021 3.10.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka - referent (pokladna, evidence obyvatel, Czech Point) Eva Čecháčková
17.9.2021 3.10.2021 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - referent sekretariátu Eva Čecháčková
16.9.2021 4.10.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4. 10. 2021 Bydžovská Eva Čecháčková
14.9.2021 30.9.2021 Vnitřní směrnice č. 1/2021 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Eva Čecháčková
14.9.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
13.9.2021 29.9.2021 Zveřejnění záměru na koupi pozemků p.č. 2632/3,46,50 Ing. Milan Mařík
10.9.2021 26.9.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Eva Čecháčková
10.9.2021 5.10.2021 Dražební vyhláška - 220 EX 11469/16-405 Eva Čecháčková
10.9.2021 26.9.2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ulice ČSLA Eva Čecháčková
10.9.2021 23.9.2021 Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody 23. 9. 2021 ul. Borecká Eva Čecháčková
9.9.2021 9.10.2021 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK a termínu školení pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Čecháčková
8.9.2021 Rozpočtová optření na rok 2021 č. 7 Eva Čecháčková
7.9.2021 23.9.2021 Usnesení z 71. RM konané dne 28. 7. 2021 Eva Čecháčková
7.9.2021 23.9.2021 Usnesení z 73. RM konané dne 25. 8. 2021 Eva Čecháčková
7.9.2021 23.9.2021 Usnesení z 72. RM konané dne 11. 8. 2021 Eva Čecháčková
23.8.2021 9.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Eva Čecháčková
9.8.2021 9.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Eva Čecháčková
30.7.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19. 8. 2021 Šárka Dušáková
2.7.2021 30.6.2022 Závěrečný účet Města Planá nad Lužnicí za rok 2020 Eva Čecháčková
17.6.2021 31.12.2021 rozpočtové opatření č. 2/2021 SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TÁBORSKO Eva Čecháčková
11.6.2021 30.6.2022 Závěrečný účet za rok 2020 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
11.5.2021 31.12.2021 Rozpočtová opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
7.1.2021 31.12.2021 Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Rozpočet města na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 Eva Čecháčková
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
6.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy - lesní zákon Eva Čecháčková
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
4.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Eva Čecháčková
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn