Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
24.9.2018 3.10.2018 Pozvánka na 24. zastupitelstvo města Eva Čecháčková
24.9.2018 8.10.2018 Doplnění ZD č.1 - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
21.9.2018 23.10.2018 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání změny integrovaného povolení - Madeta a.s. Eva Čecháčková
21.9.2018 7.10.2018 informace o místě a době konání voleb Petr Doležal
14.9.2018 16.10.2018 Dražební vyhláška - 067 EX 263858-11-57 Eva Čecháčková
14.9.2018 24.9.2018 Výběrové řízení na pozici referent vnitřních věcí Eva Čecháčková
13.9.2018 8.10.2018 Výzva k podání nabídek - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem části „A“ zakázky jsou stavební úpravy ,které se týkají převážně podkrovních prostor, kde bude prováděno zateplení a nová dispozice. V podkroví budou zřízeny dvě velké učebny a jejich sociální a skladové zázemí. Po výšce celého objektu bude řešena nová výtahová šachta s výtahem pro zdravotně postižené. Bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy.
Předmětem části „B“ zakázky je zajištění vnitřní konektivity, která spočívá v modernizaci centrálního řízení sítě včetně bezpečnostních prvků, wifi přístupových bodů a nezbytné doplnění souvisících kabelů LAN.

Ing. Milan Mařík
13.9.2018 29.9.2018 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci Eva Čecháčková
11.9.2018 Rozpočtová opatření na rok 2018 - č. 67 až č. 81 Eva Čecháčková
11.9.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
10.9.2018 26.9.2018 Usnesení ze 108. RM, konané dne 22.8.2018 Eva Čecháčková
4.9.2018 5.10.2018 Vodárenská společnost Táborsko oznamuje ceny vodného a stočného Eva Čecháčková
20.8.2018 24.9.2018 Výběrové řízení s aukcí CTA/14/2018 Eva Čecháčková
1.8.2018 30.9.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Eva Čecháčková
19.7.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
22.6.2018 30.6.2019 Závěrečný účet města za rok 2017 Eva Čecháčková
15.5.2018 30.6.2019 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017 Eva Čecháčková
10.5.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko Lucie Včeláková
10.1.2018 31.1.2019 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled Eva Čecháčková
8.1.2018 31.12.2018 Rozpočet - Svazek obcí mikroregionu Táborsko Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn