Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
18.1.2021 28.2.2021 Výzva na rok 2021 Petr Doležal
18.1.2021 Petr Doležal
15.1.2021 31.1.2021 opatření obecné povahy stsanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ulice Průmyslová Eva Čecháčková
15.1.2021 31.1.2021 Usnesení z 55. RM konané dne 30. 12. 2020 Eva Čecháčková
15.1.2021 31.1.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Šípková Eva Čecháčková
13.1.2021 29.1.2021 Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Oprava části místní komunikace 11/C ulice Na Skalách Eva Čecháčková
8.1.2021 24.1.2021 Sdělení: Žádost o určení právního vztahu - neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích 3159/15, 3159/7, 1464/17 Eva Čecháčková
7.1.2021 18.1.2021 Oznámení o uložení písemnosti - Borovanský Eva Čecháčková
7.1.2021 7.4.2021 Dotace z prostředků Města Planá nad Lužnicí v roce 2021 Eva Čecháčková
7.1.2021 31.12.2021 Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021 Eva Čecháčková
7.1.2021 23.1.2021 Usnesení z 54. RM konané dne 7. 12. 2020 Eva Čecháčková
6.1.2021 22.1.2021 Usnesení z 11. ZM konaného dne 10. 12. 2020 Eva Čecháčková
6.1.2021 5.2.2021 Informace k dani z nemovitých věcí Eva Čecháčková
6.1.2021 Rozpočtová opatření na rok 2020 č. 13 Eva Čecháčková
6.1.2021 22.1.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Eva Čecháčková
5.1.2021 21.1.2021 Záměr na prodej a směnu části pozemku p. č. 288/2 a části pozemku p. č. 288/1 Ing. Milan Mařík
5.1.2021 21.1.2021 Zveřejnění záměru na prodej části pozemků p.č. 979/1 Ing. Milan Mařík
5.1.2021 21.1.2021 Zveřejnění záměru na prodej části pozemků p.č. 2915/1 Ing. Milan Mařík
5.1.2021 21.1.2021 Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na budově domu č.p. 562 Ing. Milan Mařík
5.1.2021 21.1.2021 Zveřejnění záměru na pronájem tenisové haly Ing. Milan Mařík
30.12.2020 21.1.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21. 1. 2021 Eva Čecháčková
18.12.2020 18.1.2021 Záměr směny pozemku p.č. 3123/8 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Rozpočet města na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 Eva Čecháčková
12.10.2020 Změna úředních hodin Eva Čecháčková
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
29.6.2020 Závěrečný účet Města Planá nad Lužnicí za rok 2019 Eva Čecháčková
6.1.2020 31.1.2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 Eva Čecháčková
6.1.2020 31.1.2021 Rozpočet města na rok 2020 Eva Čecháčková
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
27.11.2019 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Eva Čecháčková
4.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Eva Čecháčková
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn