Úřední deska
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
14.4.2021 21.4.2021 Oznámení o přerušení dodávky vody 21. 4. 2021 Eva Čecháčková
14.4.2021 6.5.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 6. 5. 2021 Eva Čecháčková
14.4.2021 29.4.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 4. 2021 Eva Čecháčková
13.4.2021 30.4.2021 Usnesení z 12 ZM konaného dne 18. 3. 2021 Eva Čecháčková
13.4.2021 23.4.2021 Výzva k podání nabídky - Oprava a odbahnění vodních nádrží na p.č.428 k.ú.Planá nad Lužnicí

jedná se o odbahnění nádrže vč. opravy technických objektů tj. výpustné zařízení, regulace přítoku, dále oprava návodních břehů a přítoku do nádrže.

Eva Čecháčková
9.4.2021 25.4.2021 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 Eva Čecháčková
8.4.2021 24.4.2021 Usnesení z 62. RM konané dne 24. 3. 2021 Eva Čecháčková
8.4.2021 Sčítání 2021 - informace Šárka Dušáková
8.4.2021 Rozpočtová opatření na rok 2021 Šárka Dušáková
6.4.2021 22.4.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Výstavba parkoviště Na Skalách" Eva Čecháčková
6.4.2021 22.4.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu CSPPark Planá nad Lužnicí - infrastruktura Ing. Milan Mařík
1.4.2021 26.4.2021 Aukční vyhláška č. CTA/058A/2021 Eva Čecháčková
31.3.2021 11.5.2021 vyhláška -veřejné projednávání změny č.5 ÚP_ Plana-n-Luz Ing. Milan Mařík
31.3.2021 27.4.2021 Dražební vyhláška 134 EX 01967/11-864 Eva Čecháčková
17.3.2021 15.4.2021 Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domov pro seniory Bechyně Eva Čecháčková
7.1.2021 31.12.2021 Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Rozpočet města na rok 2021 Eva Čecháčková
17.12.2020 31.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 Eva Čecháčková
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
29.6.2020 Závěrečný účet Města Planá nad Lužnicí za rok 2019 Eva Čecháčková
6.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy - lesní zákon Eva Čecháčková
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
27.11.2019 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Eva Čecháčková
4.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Eva Čecháčková
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Eva Čecháčková
Úřední deska - archiv změn