Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
30.6.2015 Nařízení města Planá nad Lužnicí č. 2/2015 Tereza Hořejšová
3.4.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Tereza Hořejšová
30.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Lucie Včeláková
1.3.2015 Řád veřejného pohřebiště Tereza Hořejšová
17.8.2012 Nařízení č. 1/2012

Stanovení termínů pro uzavírání svatebních obřadů

Tomáš Kaspřík
31.10.2011 Nařízení č.1/2011

o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic

Bohumil Brandštýl
21.2.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o čistotě, ochraně veřejného pořádku a životního prostředí na území města Planá nad Lužnicí

14.3.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Lucie Včeláková
13.8.2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

o městské policii

Dagmar Havelková
18.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích

Lucie Včeláková
18.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 6/2017

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Lucie Včeláková
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Tereza Hořejšová
7.3.2019 31.1.2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 Petr Doležal
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Tereza Hořejšová
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2017

o místních poplatcích

Tereza Hořejšová
11.6.2018 OZV č. 2/2018

, kterou se vydává požární řád obce

Lucie Včeláková
15.7.2013 OZV č. 1/2013

O STANOVENÍ SYSTÉMU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Tereza Hořejšová
19.11.2013 Vyhláška č. 11/95

O DOMOVNÍM ŘÁDU

Bohumil Brandštýl
12.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 17/1998

o vytvoření a použití účelových prostředků

13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

19.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

o lokalizaci míst omezení provozu povolených výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních systémů – terminálů ve městě Planá nad Lužnicí

13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení

12.10.2011 Seznam nemovitých památek Bohumil Brandštýl
13.10.2011 Statut pro udělování čestného občanství