Vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
14.9.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Eva Čecháčková
10.7.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Eva Čecháčková
9.4.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku z pobytu

Eva Čecháčková
9.2.2021 Nařízení č. 1/2021

kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejném pohřebišti.

Eva Čecháčková
11.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Eva Čecháčková
10.6.2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 Petr Doležal
10.6.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 Petr Doležal
10.6.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 Petr Doležal
3.1.2020 Řád veřejného pohřebiště Petr Doležal
7.11.2019 Nařízení č. 1/2019

o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Eva Čecháčková
11.6.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

požární řád obce

Eva Čecháčková
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Petr Doležal
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Petr Doležal
3.4.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Eva Čecháčková
19.11.2013 Vyhláška č. 11/95

O DOMOVNÍM ŘÁDU

Petr Doležal
15.7.2013 OZV č. 1/2013

O STANOVENÍ SYSTÉMU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Petr Doležal
17.8.2012 Nařízení č. 1/2012

Stanovení termínů pro uzavírání svatebních obřadů

Petr Doležal
13.8.2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

o městské policii

Petr Doležal
21.2.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o čistotě, ochraně veřejného pořádku a životního prostředí na území města Planá nad Lužnicí

Petr Doležal
19.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

o lokalizaci míst omezení provozu povolených výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních systémů – terminálů ve městě Planá nad Lužnicí

Petr Doležal
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení

Petr Doležal
13.10.2011 Statut pro udělování čestného občanství Petr Doležal
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Eva Čecháčková
12.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 17/1998

o vytvoření a použití účelových prostředků

Petr Doležal
12.10.2011 Seznam nemovitých památek Petr Doležal