ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv nepl. a pozměněných vyhlášek
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
30.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Petr Doležal
3.4.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Eva Čecháčková
1.3.2015 Řád veřejného pohřebiště
27.6.2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2022

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
platná do 31. 03. 2023

Eva Čecháčková
31.3.2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Eva Čecháčková
10.7.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Eva Čecháčková
11.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Eva Čecháčková
10.6.2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Eva Čecháčková
10.6.2020 Obecně závazná vyhláška č.4/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Eva Čecháčková
1.1.2020 Obecně závazná vyhláška č.4/2019

z veřejného prostranství

Petr Doležal
1.1.2020 Obecně závazná vyhláška č.5/2019

o místním poplatku ze psů

Petr Doležal
7.11.2019 Nařízení č. 1/2019

o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Eva Čecháčková
14.3.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Petr Doležal
18.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích

18.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 6/2017

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Petr Doležal
13.6.2017 OZV č.4/2017

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Lucie Včeláková
5.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2017

o místních poplatcích

16.1.2017 OZV č.1/2016

, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Lucie Včeláková
31.10.2013 OZV 2/2013

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Tereza Hořejšová
2.5.2013 Nařízení č. 3/2009

O odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti chodníků, místních komunikací a průjedzních úsecích úseků silnic

18.4.2013 Obecně závazná vyhláška 1/2009

O životním prostředí

20.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o městské policii

15.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tereza Hořejšová
15.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.5/2012

O místních poplatcích

31.10.2011 Nařízení č.1/2011

o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic

Petr Doležal
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č.1/2008

o povolování výherních hracích přístrojů

13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č.2/2009

o místních poplatcích

29.8.2013 Vnitřní směrnice 1/2013

o užívání městského rozhlasu

Eva Čecháčková
28.11.2011 Obecně závazná vyhláška 7/2007

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ,VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

Dagmar Havelková
19.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o čistotě, ochraně veřejného pořádku a životního prostředí na území města Planá nad Lužnicí

Bohumil Brandštýl
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška 1/2004

Požární řád města

Lucie Včeláková
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Eva Čecháčková
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

o životním prostředí

13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Bohumil Brandštýl
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Bohumil Brandštýl
13.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010

o místních poplatcích

Bohumil Brandštýl
13.10.2011 Řád veřejného pohřebiště Dagmar Havelková
13.10.2011 Směrnice č.2/2008

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Dagmar Havelková
13.10.2011 Tržní řád