Vnitřní směrnice
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
29.8.2013 Vnitřní směrnice 1/2013

o užívání městského rozhlasu

13.10.2011 Směrnice

pro provádění finančních kontrol

15.12.2015 Vnitřní směrnice č. 1/ 2014 včetně změny č. 1

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

13.5.2015 Směrnice pro samovýrobu a pro prodej palivového dřeva z lesních i nelesních pozemků města Planá nad Lužnicí Tereza Hořejšová
7.5.2013 Dodatek č.1

ke směrnici pro provádění finančních kontrol

18.4.2013 Vnitřní směrnice 1/2008

Sledování a vymahání pohledávek po lhůtě splatnosti

2.1.2012 Vnitřní směrnice

pro vedení účetnictví - dodatek č. 2

2.1.2012 Vnitřní směrnice 5/2011

pro provedení inventarizace

13.10.2011 Vnitřní směrnice 1/2010

upravující postup při schvalování rozpočtových změn

13.10.2011 Vnitřní směrnice 2/2010

upravující postup pronájmu bytů

13.10.2011 Vnitřní směrnice 3/2010

upravující poskytování příspěvku na penzijní pojištění

28.11.2018 Směrnice č.1 /2014 o užívání městského rozhlasu
28.11.2018 Směrnice č.1 /2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
28.11.2018 Směrnice o poskytování cestovních náhrad