Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa
Tisk článku

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KOMPOSTÉRU

Zájemci mohou vyplnit žádost elektronicky, případně tutéž žádost v tištěné podobě v kanceláři u paní Novotné.

 

VYPLNIT FORMULÁŘ 

Tisk článku
Dražební vyhláška - Berka Zdeněk
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Josef Mika
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka Duždové Nikole
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Groš Zdeněk
více
Zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Jedná se o pozemky zemědělsky využitelné ve vlastnictví města.
více
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
více
Materiály na 22. ZM
více
Pozvánka na 22. ZM
více
Botanická vycházka po lesích a lukách v okolí města
více
Výzva k podání nabídek - Chodník ul. Za Rybníkem
Předmětem zakázky je zpevnění chodníku v délce cca 85m v ulici Za Rybníkem a podchodem pod tratí ČD v Plané nad Lužnicí. Úprava podchodu není předmětem této stavby.
více
Výzva k podání nabídek - Oprava farské zdi
Předmětem veřejné zakázky je oprava omítek ohradní ,,Farské“ zdi v Plané nad Lužnicí. Práce spočívají v otlučení a následnému doplnění omítek části zdi a dále v natření zdi venkovním nátěrem.Koruna zdi bude doplněna novými taškami.
více
Oznámení o svolání 39. valné hromady
více
98.RM konaná dne 18.4.2018
více
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2052/1
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2053/188 a 189
více
Vysvětlení ZD - Stezky pro chodce a cyklisty v Plané nad Lužnicí
více
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - stanovení objízdných tras při uzavírce silnice I/3 Doubí - mosty
více
Rozpočtová opatření na rok 2018 č.21 - 27
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 21 až č. 27
více
Hospodaření města k 31.3.2018
více
97. RM konaná dne 11.4.2018
více
96. RM konaná dne 4.4.2018
více
Návrh závěrečného účtu města za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Oznámení o poruše veřejného osvětlení
více
Výzva k podání nabídek - Parkovací plochy a komunikace – Sokolovna Planá nad Lužnicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování parkoviště o 29 stáních u Sokolovny v Plané nad Lužnicí, které bude sloužit k parkování osobních vozidel zejména návštěvníků Sokolovny. Dále dojde k vybudování příjezdní zásobovací komunikace k sauně a chodníku na severní straně objektu Sokolovny
více
Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2017
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KOMPOSTÉRU
více
Uzavírka ulice "Košická"
více
Výzva k podání nabídek - Stezky pro chodce a cyklisty - Planá nad Lužnicí
Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v Plané nad Lužnicí.
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 20
více
Hospodaření města k 28.2.2018
více
Hospodaření města k 31.1.2018
více
Hospodaření města k 31.12.2017
více
Rekonstrukce koupelen
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená 9.2.2018
více
Dokumenty ke stažení
více
90. RM konaná dne 24.1.2018
více
89. RM konaná den 10.1.2018
více
88. RM konaná dne 28.12.2017
více
Český statistický úřad - Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech
více
Rozpočtová opatření č. 107 až č. 147
více
Žádost doručená 7.1.2018
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2023
více
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
více
Rozpočet na rok 2018
více
Hospodaření města k 30.11.2017
více
Rozpočet - Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
více
Kalkulace ceny tepla na rok 2018
více
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích
více
Plán výstav v Galerii FARA pro rok 2018
více
Hospodaření města k 31.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 93 až č. 106
více
Rozpočtová opatření č. 81 až č. 92
více
Rozpočtová opatření č. 79 až č. 80
více
84. RM konaná dne 8.11.2017
více
83. RM konaná dne 31.10.2017
více
82. RM konaná dne 18.10.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2017
více
Volba prezidenta_12. - 13. 1. a 26. - 27. 1. 2018
více
Povinně zveřejňované informace
více
Pracovníci organizace
více
Studie Zelené Vrchy
více
Zápis sportovní komise 2017
více
Rozpočtová opatření č. 65 až č. 78
více
80. RM konaná dne 20.9.2017
více
Hospodaření města k 31.8.2017
více
79. RM konaná dne 30.8.2017
více
Hospodaření města k 31.7.2017
více
Rozpočtová opatření č. 57 až č. 64
více
18. ZM konané dne 9. 8. 2017
více
Hospodaření města k 30.6.2017
více
Rozpočtová opatření č. 51 až č. 56
více
78. RM konaná dne 11. 8. 2017
více
Základní informace
více
77. RM konaná dne 26. 7. 2017
více
17. ZM konané dne 19. 7. 2017
více
Hospodaření města k 31.5.2017
více
76. RM konaná dne 12. 7. 2017
více
75. RM konaná dne 28. 6. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 50
více
74. RM konaná dne 14. 6. 2017
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu
více
16. ZM konané dne 5. 6. 2017
více
Závěrečný účet za rok 2016_Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Vnitřní směrnice č. 1/ 2014 včetně změny č. 1
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více

pátek 25.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C
sobota 26.5.2018
den: 26°C
noc: 14°C
neděle 27.5.2018
den: 27°C
noc: 15°C