Archiv usnesení 2006

2. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 13.12.2006

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

2. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

Č. usnesení Odbor/oblast Termín plnění Zodpovídá/plní

Zahájení

Č. usnesení Odbor/oblast Termín plnění Zodpovídá/plní

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Návrhová komise: Kubec, Blažek, Cába

Ověřovatelé zápisu: Lapín, Čápová

24/2/2007 volba člena zastupitelstva

Na mandát člena zastupitelstva města rezignoval p. Jaroslav Duda. Na jeho místo byl po složení slibu zvolen členem

ZM p. Jiří Rangl.

Hlasování pro 13

25/2/2007 kontrola usnesení

ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 1.zasedání ZM

Hlasování pro 14

Č. usnesení Odbor/oblast Termín plnění Zodpovídá/plní

Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání ZM

25/2/2007 kontrola usnesení

ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 1.zasedání ZM

Hlasování pro 14

Č. usnesení Odbor/oblast Termín plnění Zodpovídá/plní

Projednání a schválení hospodaření za rok 2006, včetně rozpočtových změn a průběžné výsledky

hospodaření k 31.1.2007

Č. usnesení Odbor/oblast Termín plnění Zodpovídá/plní

Prodej pozemků

35/2/2007prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 3173/1 a části pozemku pč. 2051/3 o výměře 108 m2 v lokalitě na

výstavbu RD Nad Hejtmanem. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Josef a Věra Černých, Bydžovská 249, Planá nad Lužnicí.

Hlasování pro 14

36/2/2007prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 2051/1 o výměře cca 95 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad

Hejtmanem. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Vladimír a Marie Bubníkovi, Bydžovská 156, Planá nad Lužnicí.

Hlasování pro 14

37/2/2007prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2440/1 o výměře 64 m2 v ul. Okrouhlická, Planá nad Lužnicí. Cena 200,-

Kč/m2. Žadatelé: Josef a Marie Kočovi, Okrouhlická 537, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 14

38/2/2007prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 1535/1 o výměře cca 140 m2 v Plané nad Lužnicí. Cena 200,-Kč/m2.

Žadatel:Jana Novotná, ČSA 439, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 14

39/2/2007prodej pozemku

ZM projednalo prodej pozemku pč. 578/44 o výměře 612 m2 v ul. Na Pískách, Planá nad Lužnicí. Žadatelé: Pavel a Ilona

Grenarovi, Na Pískách 624, Planá nad Lužnicí. Prodej tohoto pozemku byl

odloženo na příští zasedání ZM.

40/2/2007prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 1737 o výměře cca 300 400 m2 u RD č.p. 363 v ul. Chýnovská,

Planá nad Lužnicí. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Miroslava a Drahomíra Pavelkovi, Chýnovská 363, Planá nad Lužnicí.

Zaměření bude provedeno na jejich náklady.

Hlasování pro 14