Archiv usnesení 2007
Tisk článku

2. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 7.3.2007

usnesení Zastupitelstva města

2. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Zahájení

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Návrhová komise: Kubec, Blažek, Cába

Ověřovatelé zápisu: Lapín, Čápová

24/2/2007 – volba člena zastupitelstva

Na mandát člena zastupitelstva města rezignoval p. Jaroslav Duda. Na jeho místo byl po složení slibu zvolen členem ZM p. Jiří Rangl.

Hlasování – pro 1325/2/2007 – kontrola usnesení

ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 1.zasedání ZM

Hlasování – pro 14

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání ZM

25/2/2007 – kontrola usnesení

ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 1.zasedání ZM

Hlasování – pro14

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Projednání a schválení hospodaření za rok 2006, včetně rozpočtových změn a průběžné výsledky hospodaření k 31.1.2007

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Prodej pozemků

35/2/2007– prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 3173/1 a části pozemku pč. 2051/3 o výměře 108 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Josef a Věra Černých, Bydžovská 249, Planá nad Lužnicí.

Hlasování – pro 1436/2/2007– prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 2051/1 o výměře cca 95 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Vladimír a Marie Bubníkovi, Bydžovská 156, Planá nad Lužnicí.

Hlasování – pro 1437/2/2007– prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2440/1 o výměře 64 m2 v ul. Okrouhlická, Planá nad Lužnicí. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Josef a Marie Kočovi, Okrouhlická 537, Planá nad Lužnicí

Hlasování – pro 1438/2/2007– prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 1535/1 o výměře cca 140 m2 v Plané nad Lužnicí. Cena 200,-Kč/m2. Žadatel:Jana Novotná, ČSA 439, Planá nad Lužnicí

Hlasování – pro 1439/2/2007– prodej pozemku

ZM projednalo prodej pozemku pč. 578/44 o výměře 612 m2 v ul. Na Pískách, Planá nad Lužnicí. Žadatelé: Pavel a Ilona Grenarovi, Na Pískách 624, Planá nad Lužnicí. Prodej tohoto pozemku byl

odloženo na příští zasedání ZM.40/2/2007– prodej části pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 1737 o výměře cca 300 – 400 m2 u RD č.p. 363 v ul. Chýnovská, Planá nad Lužnicí. Cena 200,-Kč/m2. Žadatelé: Miroslava a Drahomíra Pavelkovi, Chýnovská 363, Planá nad Lužnicí. Zaměření bude provedeno na jejich náklady.

Hlasování – pro 14

  

 

Tisk článku