Archiv usnesení 2007

4. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 10. 8. 2007

 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

DNE 10.8. 2007

Přítomni: členů ZM 15

Hosté: 14

Zastupitelstvo města je usnášení schopné

Návrhová komise: Mgr. Novotný, Drtina, Kolibík

Volební komise: MUDr. Pekarovičová, Cába, Lapín

Mandátová komise: Ing. Vyhnal, Čápová, Rangl

Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažek, JUDr. Punčochář

73/4/2007 nový člen ZM

ZM bere na vědomí, že novým členem zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí se stal Mgr. Tomáš

Voráček, který se po složení slibu ujal mandátu zastupitele města.

74/4/2007 volba starosty města

ZM zvolilo starostou Města Planá nad Lužnicí Ing. Jiřího Šimánka.

Hlasování pro 15

75/4/2007 jmenování do orgánů společností v nichž má město majetkovou účast

ZM projednalo a jmenovalo starostu města Ing. Jiřího Šimánka jako statutárního zástupce jednatelem

společností TS Planá nad Lužnicí, Vodárenská společnost Táborsko, člena dozorčí rady Comett plus,

spol. s r.o., místopředsedy Mikroregionu Táborsko, předsedy SMOOT, a člena SMOJK.

Hlasování pro 15

76/4/2007 jmenování člena finančního výboru

ZM jmenovalo Mgr. Tomáše Voráčka předsedou finančního výboru Města Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 10

zdrželi - 5

Vladislav Kubec Ing. Jiří Šimánek

místostarosta starosta města

V Plané nad Lužnicí 10.8.2007