Archiv usnesení 2008
Tisk článku

12. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 10.12. 2008

usnesení Zastupitelstva města

12. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení z 12. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
DNE 10.12.2008Přítomni: členů ZM – 14
Omluven: Rudolf Lapín,
Hosté: 4
Zastupitelstvo města je usnášení schopné

Návrhová komise: Vladislav Kubec, Josef Drtina, Milan Cába
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Ivan Punčochář, Jiří Rangl

224/12/2008 – program zasedání ZM
ZM schválilo program 12. zasedání Zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 9

225/12/2008 – volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrhová komise – Vladislav Kubec, Josef Drtina, Milan Cába
Ověřovatelé zápisu – JUDr. Ivan Punčochář, Jiří Rangl
Zapisovatel – Květuše Kučerová
Hlasování – pro 9

226/12/2008 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání ZM.
Hlasování – pro 9

227/12/2008 – kontrola hospodaření
ZM projednalo a schválilo výsledky hospodaření a veškeré rozpočtové změny k 31.10.2008.
Hlasování - pro 9

228/12/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a neschválilo prodej pozemku p.č. 1538/2 o výměře 1650 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Tento pozemek není ještě zaměřen po výstavbě železničního koridoru. Žadatel: NEWTECH s.r.o., Evropská 423/178, Praha 6
Hlasování – proti 12
zdržel 1

229/12/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a neschválilo prodej pozemku p.č. 1530 o výměře cca 1100 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Pozemek je zatížen břemenem a zatím není zaměřen po výstavbě železničního koridoru. Žadatelé: manželé Laštovičkovi, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 85.
Hlasování – proti 12
zdržel 1

230/12/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2052/17 o výměře 949 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. Cena 950 Kč/m2. Žadatel: ing. Vladimír Krčma, Smetanova 663/3, Tábor.
Hlasování – pro 12
zdržel 1

231/12/2008 - koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2049/5 o výměře 214 m2, p.č. 2052/3 o výměře 462 m2 , p.č. 2052/2 o výměře 6818 m2 , p.č. 2052/1 o výměře 4687 m 2, p.č. 2066/3 o výměře 246 m 2 a p.č. 2066/2 o výměře 63 m 2, v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114 za cenu 500Kč/m2.
Hlasování – pro 13

232/12/2008 - bezúplatný převod
ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 430 o výměře 672 m2, p.č. 438 o výměře 626 m2 a p.č. 439 o výměře 207 m2 od Pozemkového fondu ČR, na město Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13

233/12/2008 – čestné občanství
ZM projednalo a schválilo zásady udělování čestného občanství Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 14

234/12/2008 – valná hromada Mikroregionu Táborsko
ZM projednalo a schválilo zástupce města na valnou hromadu Mikroregionu Táborsko místostarostu p. Kubece.
Hlasování- pro 13
zdržel 1

235/12/2008 – názvy ulic
ZM projednalo a schválilo nové názvy ulic v lokalitě Na Břehách. Jedná se o ulice Třešňová, Jabloňová, Višňová.
Hlasování – pro 14

236/12/2008 – smlouva s TS Planá nad Lužnicí
ZM projednalo a schválilo smlouvu s Technickými službami Planá nad Lužnicí na rok 2009.
Hlasování – pro 14

237/12/2008 – příspěvek na dopravní obslužnost
ZM projednalo a schválilo příspěvek na dopravní obslužnost SMOOTU pro rok 2009 částkou 1.951.490 Kč.
Hlasování – pro 12
zdržel 2

238/12/2008 – kontrolní výbor
ZM projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009
Hlasování - pro 14

239/12/2008 – finanční výbor
ZM projednalo a schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2009
Hlasování - pro 14

240/12/2008 – rozpočet města na rok 2009
ZM projednalo předložený návrh rozpočtu města na rok 2009. Rozpočet města s plánem investičních akcí včetně úvěrového krytí na profinancování dotovaných akcí byl schválen jako schodkový.
Hlasování – pro 14

241/12/2008 – zřízení věcného břemene
ZM projednalo a schválilo smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu firmě E.O Distribuce a.s., a.s k uložení kabelového vedení.
Hlasování – pro 14

222/11/2008 – valná hromada VST
ZM projednalo a schválilo zástupce města ing. Stanislava Vyhnala na valnou hromadu Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., kde má hlasovat pro zavedení dvojsložkové ceny vodného a stočného.
Hlasování – pro 9
proti 4
zdržel 1
Viz. Přílohy zápisu

Vladislav Kubec                                     Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                        starosta města  

 

Tisk článku