ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Životní prostředí

Planá nad Lužnicí - sadové úpravy intravilánu města 2019

Projekt:  Ing. Věra Hrubá

Realizace:  Zahradní a krajinářská tvorba Tábor v roce 2019

S dotací z OPŽP, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Projekt zahrnuje tyto lokality:

 1. Chýnovská ulice u Alvaraku
 2. Chýnovská ulice u přejezdu
 3. Křižovatka za mostem ve Zhořské ulici
 4. Strkovská ulice
 5. Točna u Reprogenu
 6. Točna Svit
 7. Parkování pro sportovní centrum za řekou
 8. Stromořadí u chodníku k Sokolovně
 9. Veřejná zeleň v ulici Ústrašická
 10. Záhon okrasných rostlin před Sokolovnou
 11. Zelená plocha u potoka v lokalitě za Lihovarským rybníkem