ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Projekty ve veřejné zeleni

Revitalizace liniové zeleně 2019

Město vysadilo stromy podél cest

V rámci projektu Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí byla koncem roku 2019 vysazena nová stromořadí podél cest v lokalitách Lhota Samoty, Smolín, ul. Strkovská směrem k Sádkám, Svit a lokalita Hájovna směr na Borek. Vysazeny byly vzrostlé alejové stromy. Výsadby provedla ZAHRADNÍ ARCHTEKTURA TÁBOR s.r.o. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

 1. Lokalita Hájovna – směr Borek – výsadba –dub letní 10ks, javor mléč 14ks, borovice lesní 5ks, modřín opadavý 16ks, lípa srdčitá 6ks
 2. Lokalita Smolín – naproti kynologického cvičiště –výsadba -  dub letní 6ks, borovice lesní 3ks, lípa srdčitá 6ks, javor mléč 5 ks, růže šípková  25ks, kalina obecná 10ks, trnka 10ks
 3. Lokalita Svit – výsadby -  břízy 14 ks
 4. Lokalita Lhota Samoty – k Vávrovskému rybníku – výsadba -  dub letní  3ks, javor mléč 5ks, borovice lesní  8ks, třešeň ptačí 5ks
 5. Lokalita Strkovská –  výsadba -směr k sádkám – třešeň ptačí 30ks.

                                                                  Revitalizace liniové zeleně

 

Sadové úpravy intravilánu města 2019

Projekt:  Ing. Věra Hrubá

Realizace:  Zahradní a krajinářská tvorba Tábor v roce 2019

S dotací z OPŽP, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Projekt zahrnuje tyto lokality:

 1. Chýnovská ulice u Alvaraku
 2. Chýnovská ulice u přejezdu
 3. Křižovatka za mostem ve Zhořské ulici
 4. Strkovská ulice
 5. Točna u Reprogenu
 6. Točna Svit
 7. Parkování pro sportovní centrum za řekou
 8. Stromořadí u chodníku k Sokolovně
 9. Veřejná zeleň v ulici Ústrašická
 10. Záhon okrasných rostlin před Sokolovnou
 11. Zelená plocha u potoka v lokalitě za Lihovarským rybníkem

Sadové úpravy intravilánu města 2019

Starší projekty ve veřejné zeleni

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20181126124444-00001.jpg 1106.9 Kb
20181126124614-00001.jpg 1143 Kb
20181126125129-00001201811261152188904.jpg 1125.8 Kb
dscf9397472383128.jpg 132.4 Kb

Stromy svobody

 

Planá má nové stromy svobody.
Dobrým zvykem našich předků bylo, že na památku význačných události (ať již osobních nebo veřejných) bylo zasazení stromu. Ten pak současné, ale i budoucím generacím tyto události dlouhá léta připomínal. Naše města je od letošního října o 4 takové stromy bohatší…
Již vznik samostatné Československé republiky byl příležitostí k vysazování tzv. „stromů svobody. I v Plané nad Lužnicí nám zůstaly z této doby dva památné stromy. Jsou to Masarykova lípa na zahradě Portíkovy vily a lípa před Voráčkovi v prostoru u základní školy. Letošní 100. výročí vzniku republiky bylo bezpochyby také tou významnou událostí, která si zaslouží v této tradici pokračovat. A je dobře, že si naše město tuto vznik samostatného státu rovněž připomnělo vysazením nových stromů. Nakonec rostou od letošního října v Plané 4 nové lípy srdčité, které jsou tradičním „národním stromem“. Výsadba spojená s malou slavností proběhla přímo u městského úřadu. Svou lípu má i Strkov v prostoru zámeckého parku. Další strom roste v ulici Příčné v centru města, kde plní i funkci náhradní výsadby po pokáceném nemocném jasanu. Poslední z lip, tentokrát pro oblast Zářičí byla vysazena na ostrově, kde rovněž díky odumírání stromů po povodních, podstatně z původní zeleně ubylo… V malé fotogaleriii vám právě vysazené stromy prvně představujeme. Postupně se u nich objeví i pamětní kameny se vzpomínkovými cedulkami. Budou zároveň zaregistrovány mezi stromy svobody na webových stránkách nadace Partnerství. Popřejeme jim klidný růst a zároveň doufáme, že vzhledem k události, kterou nám budou léta připomínat se jim bude vyhýbat i lidské vandalství.
AŤ SE VÁM V PLANÉ DAŘÍ!

Stanislav Vyhnal

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
meu241617867.jpg 163.6 Kb
ostrov338963356.jpg 128.3 Kb
pricna509444352.jpg 155.3 Kb
zamecky-park187517505.jpg 173.7 Kb