ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Využívání odpadů Hůrka
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
4.11.2013 ikona článku Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích

Žaloba o zrušení souhlasu s provozováním zařízení k využívání odpadů
v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí a jeho provozním řádem.

Bohumil Brandštýl
20.8.2012 Ministerstvo životního prostředí - Rozhodnutí

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání města Planá nad Lužnicí ze dne 16. 5. 2012 a občanského sdružení Za zdravou Planou, ze dne 21. 5. 2012, proti rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj čj. KUJCK 7723/2011 OZZL/43/Tu ze dne 27. 4. 2012 o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů v lokalitě Hůrka Planá nad Lužnicí a s jeho provozním řádem.

Bohumil Brandštýl
28.5.2012 Odvolání proti rozhodnutí KÚ

Odvolání proti udělenému souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí a s jeho provozním řádem.

Bohumil Brandštýl
12.5.2012 Rozhodnutí - souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů

Rozhodnutí, kterým uděluje KÚ-Jihočeského kraje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem

Bohumil Brandštýl
26.3.2012 Vyjádření Města Planá nad Lužnicí

Vyjádření Města Planá nad Lužnicí k doplnění podkladů pro rozhodnutí o znalecký
posudek Ing. Michaela Barchánka

Bohumil Brandštýl
26.3.2012 Znalecký posudek Ing. Michael Barchánek Bohumil Brandštýl
16.10.2011 Posouzení závěrečné zprávy firmy Dekonta

„Geologické a hydrogeologické posouzení lokality Hůrka a hodnocení rizika včetně
posouzení způsobů ukládání sedimentu vzhledem k jeho
geomechanickým vlastnostem a jejich případným změnám v čase“

Bohumil Brandštýl
16.10.2011 Vyjádření účastníka řízení

Řízení o souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí v k.ú. Planá nad Lužnicí - vyjádření účastníka.

Bohumil Brandštýl
16.10.2011 Znalecký posudek závěrečné zprávy SaNo CB s.r.o.

„Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vodě v prostoru pískovny Hůrka u Plané nad Lužnicí“

Bohumil Brandštýl