ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Využívání odpadů Hůrka

Posouzení závěrečné zprávy firmy Dekonta

„Geologické a hydrogeologické posouzení lokality Hůrka a hodnocení rizika včetně
posouzení způsobů ukládání sedimentu vzhledem k jeho
geomechanickým vlastnostem a jejich případným změnám v čase“

Město Planá nad Lužnicí nechalo zpracovat posouzení závěrečné zprávyfirmy DEKONTA a.s. „Geologické a hydrogeologické posouzení lokality Hůrka a  hodnocení rizika včetně posouzení způsobů ukládání sedimentu vzhledem k jeho geomechanickým vlastnostem a jejich případným změnám v čase“, zpracované Ing.P.Velebou a kol. v květnu 2010 (datum zpracování ve zprávě 29.4.2010).

Požadavkem objednatele znaleckého posudku je získat odpověď na následující otázky:

1) Splňuje závěrečná zpráva firmy DEKONTA a.s. „Geologické a hydrogeologické posouzení lokality Hůrka a  hodnocení rizika včetně posouzení způsobů ukládání sedimentu vzhledem k jeho geomechanickým vlastnostem a jejich případným změnám v čase“, věcné a formální náležitosti hodnocení rizika využití odpadů na povrchu terénu dle bodu (4), přílohy č.11, vyhlášky č.294/2005 Sb. v platném znění ?

2) Jsou závěry a doporučení, uvedené v posuzované závěrečné zprávě, věcně správné a v souladu s platnými právními předpisy ? 

Znalecký posudek a odpovědi jsou v příloze.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dekonta_hodnocení rizika.pdf Závěrečná zpráva firmy Dekonta 6547.8 Kb
doplnek_Dekonta.pdf Doplněk závěrečné zprávy firmy Dekonta 1214.8 Kb
Plana_znal_pos_Dekonta.pdf Posouzení závěrečné zprávy firmy Dekonta 740.7 Kb