ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Využívání odpadů Hůrka

Znalecký posudek závěrečné zprávy SaNo CB s.r.o.

„Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vodě v prostoru pískovny Hůrka u Plané nad Lužnicí“

Zpráva firmy SaNo CB s.r.o., zpracovaná v lednu 2011 uvádí výsledky monitoringu obsahu As, Ni a Cr v zeminách a podzemní vodě v prostoru pískovny Hůrka. Monitorovací práce byly provedeny na základě objednávky Města Tábor, odboru investic a strukturálních fondů. Monitorovací práce byly provedeny za účelem doplnění údajů o pozaďových hodnotách vybraných kontaminantů, sledovaných na lokalitě.  

Znalecký posudek byl vypracován na základě poptávky zástupců Městského úřadu v Plané nad Lužnicí ze dne 25.3.2011.  Požadavkem objednatele znaleckého posudku je posouzení, zda zpracovaná závěrečná zpráva poskytuje reprezentativní podklady o pozaďových hodnotách sledovaných kontaminantů v prostoru uvažovaného ukládání sedimentů z rybníka Jordán.

Znalecký posudek je v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Plana_znal_pos_zpravaSANO.pdf Znalecký posudek závěrečné zprávy SaNo CB s.r.o. 655.2 Kb